Zdroj Název Zveřejněno ▼
Březová-Oleško Omezení provozu na OÚ Březová-Oleško od 26.6. do 30.6.2017 23. červen 2017
Březová-Oleško Dočasná změna trasy linky autobusu 445, od 1.7. do 31.8.2018 23. červen 2017
Velim Veřejná vyhláška-Územní plán Velim -oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu změny č.2 23. červen 2017
Boskovice Veřejná vyhláška - Pavel Švancara.pdf 23. červen 2017
Kamenice Rozpočet obce Kamenice 2017 23. červen 2017
Bystřice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu pro prodloužení termínu dopravního omezení - siln. III/01143 23. červen 2017
Hořice Záměr č. 01M/06/2017 a výběrové řízení na pronájem pozemků pro pořádání Gothardské pouti pro rok 2018-2020, viz příloha. 23. červen 2017
Hořice Oznámení o zahájení řízení o umístění inženýrských sítí a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - inženýrské sítě pro stavbu "Plynovodní přípojka pro novostavbu RD na p.p.č. 421/3 obec Miletín", viz příloha. 23. červen 2017
Vlašim OOP - obří skluzavka ve Vlašimi 23. červen 2017
Vlašim Záměr prodeje nem. majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej bytových jednotek 23. červen 2017
Vlašim Záměr prodeje nem. majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej bytových jednotek 23. červen 2017
Havířov rozhodnutí o umístění stavby ,,Výstavba 65 garáží, 12 stání, přípojky NN a dešťové kanalizace" v k.ú. Šumbark - Slezský garážový park s.r.o. 554/17 23. červen 2017
Havířov rozhodnutí o umístění stavby ,,Výstavba 65 garáží, 12 stání, přípojky NN a dešťové kanalizace" v k.ú. Šumbark - Slezský garážový park s.r.o. 554/17 23. červen 2017
Havířov oznámení o uložení písemnosti - Petr Matuška 555/17 23. červen 2017
Havířov oznámení OSRM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 944/350, 944/351, 944/355, 944/354, 944/361, k.ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády domu v rámci stavby ,,Komplexní oprava domu na ul. M. Pujmanové 2/1095, Havířov-Šumbark" 556/17 23. červen 2017
Havířov oznámení OSRM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1358/9, 1145/1, 1329/2, 1229/2, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace prodloužení splaškového řadu 558/17 23. červen 2017
Havířov oznámení OSRM o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2638/2, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace sjezdu k RD 557/17 23. červen 2017
Havířov oznámení OSRM o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1087/7, 1087/4, 1065, k.ú. Bludovice, za účelem realizace nového podzemního elektrického vedení NN 0,4kV, určeného pro připojení 12 nových RD na ulici v Zákostelí v rámci stavby ,,Havířov, 12 RD, Tenčík, NNk" ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. 559/17 23. červen 2017
Havířov vyhlášení nálezů ze dne 14.02.2017 - 22.06.2017 560/17 23. červen 2017
Havířov stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Opravné práce na objízdné trase - trať 321 v úseku Český Těšín - Havířov - rekonstrukce železničních mostů" - FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 561/17 23. červen 2017
Havířov dražba dne 08.08.2017 - Rudolf Byrtus 562/17 23. červen 2017
Havířov dražba dne 20.07.2017 - Kamila Spalovská 563/17 23. červen 2017
Havířov nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 26.06.2017 - 07.07.2017 564/17 23. červen 2017
Praha-Čakovice Vyhlášení platnosti katastrálního operátu - Lysolaje 23. červen 2017
Praha-Čakovice Záměr výpůjčky nebytového prostoru - garáž č. 252, k.ú. Čakovice 23. červen 2017