Zdroj Název Zveřejněno ▼
Louny Dražební vyhláška - Miroslav Maliňák, 1960, Vlasta Maliňáková, 1977, Žatec 23. únor 2018
Lomnička Záměr obce - Prodej pozemku 23. únor 2018
Lomnička Záměr obce - Prodej pozemku 23. únor 2018
Praha Žádost o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro rušení bobra evropského a poškozování jeho sídla na Veslařském ostrově v Praze. OCP-5001/2018 23. únor 2018
Praha Žádost o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro rušení ledňáčka říčního na vybraných potocích na území hlavního města Prahy za účelem vědeckého zkoumání. OCP-5002/2018 23. únor 2018
Vnorovy Tabulka s daty "neznámých vlastníků" k datu 1.8.2017 23. únor 2018
Nový Malín Veřejná vyhláška 23. únor 2018
Brno-Černovice Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice I.tř. I/20 Brno-Slavkov u.B.-Uher. Hradiště 23. únor 2018
Brno-Černovice Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - silnice I.tř. I/42 Brno-Velký městský okruh 23. únor 2018
Uhelná Příbram Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi 23. únor 2018
Železnice Prodej části pozemku v k.ú. Hodonín 23. únor 2018
Železnice Prodej části pozemku v k.ú. Hodonín 23. únor 2018
Železnice Pronájem pozemku pod garáží, lok. Rubanice, v k.ú. Hodonín 23. únor 2018
Železnice Pronájem pozemu pod garáží ( lok. Rubanice) 23. únor 2018
Železnice Pacht pozemku v k.ú. Hodonín, lok. Kapřiska 23. únor 2018
Jevíčko Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 19. 2. 2018 23. únor 2018
Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 7. 3. 2018 23. únor 2018
Přibyslav 18 -Záměr pronájmu části poz. parc. č. 1657/2 v k.ú. Přibyslav 23. únor 2018
Hostinné Záměr č. 13/2018 - prodat byt č. 299/2 ve Vrchlabské ulici. 23. únor 2018
Hostinné Záměr č. 13/2018 - prodat byt č. 299/2 ve Vrchlabské ulici. 23. únor 2018
Hostinné Záměr č. 14/2018 - prodat byt č. 273/2 v Nádražní ulici. 23. únor 2018
Hostinné Záměr č. 14/2018 - prodat byt č. 273/2 v Nádražní ulici. 23. únor 2018
Lipník nad Bečvou Záměr směny pozemku v k. ú. Lipník nad Bečvou za část pozemku v k. ú. Podhoří na Moravě 23. únor 2018
Lipník nad Bečvou Stanovení doprav. značení –Osek n. B. (plynovod VII. etapa) 23. únor 2018
Lipník nad Bečvou Stanovení doprav. značení –Osek n. B. (plynovod VII. etapa) 23. únor 2018