Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Neznámý vlastník 3954

Ze samosprávy
Obec Jílové u Prahy
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 04. 2016
Originální zdroj
http://www.jilove.cz/board_data/docb_3954.pdf
Nalezeno adres
78

Název kraje Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typOPSUB - r.č. / IČOPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatelPodíl jmenovatelPrávní vztah - název Parcela - výměraNázev druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)stavba - název části obce Stavba - název způsobu využitíStavba (formátováno) Číslo LV (budova)

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Havlík Jan Radlík 37, Jílové 1211083210 1 2 Vlastnické právo 2998 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 124/5 1178

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Havlík Josef Radlík 37, Jílové 1211084210 1 2 Vlastnické právo 2998 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 124/5 1178

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Hrachovcová Marie Kamenný Přívoz 1211088210 1 2 Vlastnické právo 557 trvalý travní porost Borek nad Sázavou 660078, č. 189 1179

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Hrachovcová Marie Kamenný Přívoz 1211088210 1 2 Vlastnické právo 198 trvalý travní porost Borek nad Sázavou 660078, č. 190 1179

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Hrachovcová Marie Kamenný Přívoz 1211088210 1 2 Vlastnické právo 6078 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 191 1179

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Holý Vratislav Hlavní 130, 25207 Štěchovice 1212650210 1 4 Vlastnické právo 9594 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 598/1 1186

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Holý Vratislav Hlavní 130, 25207 Štěchovice 1212650210 1 4 Vlastnické právo 666 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 572/5 1186

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Holý Vratislav Hlavní 130, 25207 Štěchovice 1212650210 1 4 Vlastnické právo 56 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 572/6 1186

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Holý Vratislav Hlavní 130, 25207 Štěchovice 1212650210 1 4 Vlastnické právo 6527 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 598/5 1186

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Novák Jaroslav Ing. Za Octárnou 9, 15000 Praha 1212672210 1 2 Vlastnické právo 3370 ovocný sad Jílové u Prahy 660094, č. 392/1 1202

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Novák Jaroslav Ing. Za Octárnou 9, 15000 Praha 1212672210 1 2 Vlastnické právo 5385 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 396/1 1202

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Kaiser Vladimír Praha 5 1212582210 1 2 Vlastnické právo 252 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1109 1125

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Macháček Václav Jablonecká 637, 17000 Praha 1211307210 1 2 Vlastnické právo 36 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 977 54 Kabáty stavba pro rodinnou rekreacič.e. 86, část obce Kabáty, na parcele st. 977 54

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Macháček Václav Jablonecká 637, 17000 Praha 1211307210 1 2 Vlastnické právo 432 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 1836/45 54

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 101 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Jílové u Prahy 660094, st. č. 272 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 311 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1722 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 270 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1477/1 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 557 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1477/2 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 1816 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1482 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinková Františka Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212552210 1 2 Vlastnické právo 1241 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1483 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Fiedlerová Marie Studené Čp.66, Jílové 1212268210 3 9 Vlastnické právo 436 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 496 856 Studené objekt k bydleníč.p. 53, část obce Studené, na parcele st. 496 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Fiedlerová Marie Studené Čp.66, Jílové 1212268210 3 9 Vlastnické právo 510 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1692/9 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Nováková Aloisie Za Octárnou 9, 15000 Praha 1212673210 1 2 Vlastnické právo 3370 ovocný sad Jílové u Prahy 660094, č. 392/1 1202

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Nováková Aloisie Za Octárnou 9, 15000 Praha 1212673210 1 2 Vlastnické právo 5385 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 396/1 1202

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šolc Vítězslav Jílové 1212583210 1 2 Vlastnické právo 252 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1109 1125

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 101 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Jílové u Prahy 660094, st. č. 272 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 311 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1722 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 270 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1477/1 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 557 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1477/2 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 1816 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1482 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hodinka Josef Studené 32, 25401 Jílové u Prahy 1212553210 1 2 Vlastnické právo 1241 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1483 1101

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Macháček Václav Vančurova 415/10, 40004 Trnice 1211308210 1 4 Vlastnické právo 36 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 977 54 Kabáty stavba pro rodinnou rekreacič.e. 86, část obce Kabáty, na parcele st. 977 54

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Macháček Václav Vančurova 415/10, 40004 Trnice 1211308210 1 4 Vlastnické právo 432 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 1836/45 54

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Kopecký František Karafiátova 12, Praha 10 12125 17210 14 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2022/2 1081

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hanušová Blažena č.p. 296, Jílové u Prahy 1212518210 7 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 66009 4 , č. 2022/2 1081 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Svátková Věra Jílové 1212524210 1 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 66009 4 , č. 2022/2 1081 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hertík Jiří MUDr. Jílové 1212596210 1 3 Vlastnické právo 3938 orná půda Jílové u Prahy 66009 4 , č. 983/9 1136 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hertík Jiří MUDr. Jílové 1286502210 1 3 Vlastnické právo 8027 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1436/1 1161

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetena Ihtten 40502 Jílové 1212598210 1 2 Vlastnické právo 27 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 310/4 1137

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetena Ihtten 40502 Jílové 1212598210 1 2 Vlastnické právo 2823 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 314/3 1137

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Lněnička František Borecká 1, Borek, 25401 Jílové u Prahy 1212601210 1 2 Vlastnické právo 1180 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 531 1139

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hejdová Jarmila JUDr. 40502 Jílové 1212631210 1 3 Vlastnické právo 8027 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1436/1 1161

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bernauer Jindřich Jílové 1212712210 1 2 Vlastnické právo 229 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2035/3 1229

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bernauerová Marie Jílové 1212713210 1 2 Vlastnické právo 229 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2035/3 1229

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Lněničková Barbora Borecká 1, Borek, 25401 Jílové u Prahy 1212602210 1 2 Vlastnické právo 1180 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 531 1139

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetenová Helena 40502 Jílové 1212599210 1 2 Vlastnické právo 27 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 310/4 1137

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetenová Helena 40502 Jílové 1212599210 1 2 Vlastnické právo 2823 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 314/3 1137

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Hájková Jana Luka Pod Medníkem Čp 83 1226797210 1 4 Vlastnické právo 48 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 296 249 Luka pod Medníkem objekt k bydleníč.p. 83, část obce Luka pod Medníkem, na parcele st. 296 249

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Hájková Jana Luka Pod Medníkem Čp 83 1226797210 1 4 Vlastnické právo 100 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 507 249

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Hájková Jana Luka Pod Medníkem Čp 83 1226797210 1 4 Vlastnické právo 4717 ovocný sad Luka pod Medníkem 688754, č. 361/9 249

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Vlk Artur Šmilovského 1456, Praha 2 12268 56210 1 2 Vlastnické právo 309 ostatní plocha ostatní komunikace Luka pod Medníkem 688754, č. 96/3 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Vlk Artur Šmilovského 1456, Praha 2 12268 56210 1 2 Vlastnické právo 104 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/12 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Vlk Artur Šmilovského 1456, Praha 2 12268 56210 1 2 Vlastnické právo 120 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/14 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Fiedlerová Zdenka Praha 1226857210 1 2 Vlastnické právo 309 ostatní plocha ostatní komunikace Luka pod Medníkem 688754, č. 96/3 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Fiedlerová Zdenka Praha 1226857210 1 2 Vlastnické právo 104 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/12 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Fiedlerová Zdenka Praha 1226857210 1 2 Vlastnické právo 120 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/14 293

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Heyda Adolf Iserlohnerstr. 82, Hohenlimburg, 581 19 Hagen, Německo 1936210210 1 4 Vlastnické právo 1692 zahrada Luka pod Medníkem 688754, č. 164/5 318

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Rabiňák Josef adresa neznámá 1211210210 1 2 Vlastnické právo 2877 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 124/4 1947

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Rabiňáková Kateřina adresa neznámá 1211211210 1 2 Vlastnické právo 2877 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 124/4 1947

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Eysselt Emanuel JUDr. adresa neznámá 1212611210 1 2 Vlastnické právo 1659 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1294/6 1149

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Jana adresa neznámá 1212267210 1 9 Vlastnické právo 436 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 496 856 Studené objekt k bydleníč.p. 53, část obce Studené, na parcele st. 496 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Jana adresa neznámá 1212267210 1 9 Vlastnické právo 510 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1692/9 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Božena adresa neznámá 1212269210 1 9 Vlastnické právo 436 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 496 856 Studené objekt k bydleníč.p. 53, část obce Studené, na parcele st. 496 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Božena adresa neznámá 1212269210 1 9 Vlastnické právo 510 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1692/9 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Havíř Jiří adresa neznámá 1211834210 1 8 Vlastnické právo 230 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1117/3 509

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Kadeřávek Jiří adresa neznámá 1211835210 1 8 Vlastnické právo 230 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1117/3 509

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Růžena adresa neznámá 1212270210 1 9 Vlastnické právo 436 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 496 856 Studené objekt k bydleníč.p. 53, část obce Studené, na parcele st. 496 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hausmanová Růžena adresa neznámá 1212270210 1 9 Vlastnické právo 510 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1692/9 856

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hanuš František Ing. 1212519210 1 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2022/2 1081

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hanuš Stanislav 1212521210 1 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2022/2 1081

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Čiháková Blažena 1212522210 1 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2022/2 1081

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hanuš Jiří 1212523210 1 28 Vlastnické právo 155 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2022/2 1081

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hertík Alexandr Ing. 1212595210 1 3 Vlastnické právo 3938 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 983/9 1136

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hertík Alexandr Ing. 1286501210 1 3 Vlastnické právo 8027 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1436/1 1161

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hejdová Jarmila adresa neznámá 1212597210 1 3 Vlastnické právo 3938 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 983/9 1136

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetenová Helena adresa neznámá 1212989210 1 2 Vlastnické právo 89 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 310/3 1492

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Šetenová Helena adresa neznámá 17176610010 1 2 Vlastnické právo 3502 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 314/2 3284

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Škrabálková Blahoslava adresa neznámá 1213025210 1 2 Vlastnické právo 2773 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 6 1539

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Škrabálková Zdenka adresa neznámá 1213026210 1 2 Vlastnické právo 2773 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 6 1539

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Čermák Rudolf adresa neznámá 1213033210 1 2 Vlastnické právo 2234 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 260 1546

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Váňa Antonín adresa neznámá 1213042210 1 2 Vlastnické právo 346 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 1137/7 1556

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarsch Theodor adresa neznámá 1213044210 1 2 Vlastnické právo 276 ostatní plocha manipulační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1291/17 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarsch Theodor adresa neznámá 1213044210 1 2 Vlastnické právo 369 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 1294/7 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarsch Theodor adresa neznámá 1213044210 1 2 Vlastnické právo 283 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 1296 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarschová Jaroslava adresa neznámá 1213045210 1 2 Vlastnické právo 276 ostatní plocha manipulační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1291/17 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarschová Jaroslava adresa neznámá 1213045210 1 2 Vlastnické právo 369 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 1294/7 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jarschová Jaroslava adresa neznámá 1213045210 1 2 Vlastnické právo 283 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 1296 1557

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Ježdík František adresa neznámá 1213048210 1 12 Vlastnické právo 19801 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1454 1559

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Ježdík Josef adresa neznámá 1213049210 1 12 Vlastnické právo 19801 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1454 1559

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Ježdík Antonín adresa neznámá 1213050210 1 12 Vlastnické právo 19801 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1454 1559

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Váňová Anna adresa neznámá 1213043210 1 2 Vlastnické právo 346 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 1137/7 1556

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Čermáková Zdeňka adresa neznámá 1213034210 1 2 Vlastnické právo 2234 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 260 1546

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Secká Marie adresa neznámá 1213014210 1 2 Vlastnické právo 216 ostatní plocha jiná plocha Jílové u Prahy 660094, č. 408 1522

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Havířová Jiřina adresa neznámá 1211837210 1 8 Vlastnické právo 230 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1117/3 509

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Kadeřávková Zdeňka adresa neznámá 1211838210 1 8 Vlastnické právo 230 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1117/3 509

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Smolíková Barbora Jílové 1211082210 1 1 Vlastnické právo 342 ostatní plocha neplodná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 170 1177

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Smolíková Barbora Jílové 1211082210 1 1 Vlastnické právo 939 ostatní plocha neplodná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 172 1177

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Smolíková Barbora Jílové 1211082210 1 1 Vlastnické právo 9656 orná půda Borek nad Sázavou 660078, č. 171/1 1177

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Berka Miroslav Kabáty 3 Jílové 1212613210 1 1 Vlastnické právo 929 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1964/1 1150

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 3444 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 1873/19 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 385 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1914/1 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 388 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1914/2 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 147 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1915/1 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 258 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1915/2 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 212 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1915/9 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Neubert Miroslav č.p. 8, Sříbrná Lhota u Mníšku 1212675210 1 1 Vlastnické právo 14 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1915/10 1204

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Nováková Marie U skládky 1470/7, Libeň, 19000 Praha 1212823210 1 1 Vlastnické právo 1225 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 501/19 1324

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Nováková Marie U skládky 1470/7, Libeň, 19000 Praha 1212823210 1 1 Vlastnické právo 156 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Jílové u Prahy 660094, č. 501/42 1324

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Vávra Vladimír Turnov 1212725210 1 1 Vlastnické právo 196 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 265 1240 Studené objekt k bydleníč.p. 31, část obce Studené, na parcele st. 265 1240

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Vávra Vladimír Turnov 1212725210 1 1 Vlastnické právo 749 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 1733 1240

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Coňková Jaroslava 5. května 103, Újezdské Předměstí, 41801 Bílina 1211988210 1 1 Vlastnické právo 629 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 1438 630

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Coňková Jaroslava 5. května 103, Újezdské Předměstí, 41801 Bílina 1211988210 1 1 Vlastnické právo 8667 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1439 630

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Žbánek Josef Borek Čp.4, Jílové 1212567210 1 1 Vlastnické právo 4298 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 454 1115

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Žbánek Josef Borek Čp.4, Jílové 1212567210 1 1 Vlastnické právo 910 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 546/1 1115

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Žbánek Josef Borek Čp.4, Jílové 1212567210 1 1 Vlastnické právo 3459 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 547/2 1115

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Buriánková Jiřina Ke Hřišti 79, Radlík, 25401 Jílové u Prahy 1212572210 1 1 Vlastnické právo 12016 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 752/3 1119

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Buriánková Jiřina Ke Hřišti 79, Radlík, 25401 Jílové u Prahy 1212572210 1 1 Vlastnické právo 281 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 756 1119

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Moravec Jaroslav Jílové 1212585210 1 1 Vlastnické právo 6923 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1351 1127

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Říhová Anna 25401 Jílové u Prahy 1212590210 1 1 Vlastnické právo 52 ostatní plocha jiná plocha Jílové u Prahy 660094, č. 1517/3 1131

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Říhová Anna 25401 Jílové u Prahy 1212590210 1 1 Vlastnické právo 1788 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1508/5 1131

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Říhová Anna 25401 Jílové u Prahy 1212590210 1 1 Vlastnické právo 814 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1495/5 1131

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hrdinová Emanuela Jílové 1212600210 1 1 Vlastnické právo 640 ostatní plocha jiná plocha Jílové u Prahy 660094, č. 312 1138

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hrdinová Emanuela Jílové 1212600210 1 1 Vlastnické právo 6967 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1174/2 1138

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hrdinová Emanuela Jílové 1212600210 1 1 Vlastnické právo 1565 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1175/12 1138

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hrdinová Emanuela Jílové 1212600210 1 1 Vlastnické právo 11240 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 314/1 1138

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 284 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Jílové u Prahy 660094, č. 2160/1 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 7 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Jílové u Prahy 660094, č. 2160/3 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 29 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Jílové u Prahy 660094, č. 2160/5 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 51 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Jílové u Prahy 660094, č. 2160/7 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 167 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Jílové u Prahy 660094, č. 2160/8 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 41 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2160/10 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Hladký Jiří JUDr. 25401 Jílové u Prahy 1212616210 1 1 Vlastnické právo 184 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 2160/11 1153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Křepelková Marie Jílové 1212632210 1 1 Vlastnické právo 2880 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1436/4 1162

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Křepelková Marie Jílové 1212632210 1 1 Vlastnické právo 2876 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1436/5 1162

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Přibík Rudolf Jílové 1212662210 1 1 Vlastnické právo 416 trvalý travní porost Jílové u Prahy 660094, č. 763/2 1194

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jouzová Marie č.p. 323, 25401 Jílové u Prahy 1212667210 1 1 Vlastnické právo 136 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 66009 4 , č. 1110/2 1199 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jouzová Marie č.p. 323, 25401 Jílové u Prahy 1212667210 1 1 Vlastnické právo 494 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 66009 4 , č. 1121/2 1199 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Jouzová Marie č.p. 323, 25401 Jílové u Prahy 1212667210 1 1 Vlastnické právo 58 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 66009 4 , č. 1125/2 1199 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Caudr Oldřich Jílové 1212696210 1 1 Vlastnické právo 205 ostatní plocha jiná plocha Jílové u Prahy 66009 4 , č. 945/1 1218 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Caudr Oldřich Jílové 1212696210 1 1 Vlastnické právo 6 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 66009 4 , č. 945/2 1218 Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Caudr Oldřich Jílové 1212696210 1 1 Vlastnické právo 520 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 969/2 1218

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Caudr Oldřich Jílové 1212696210 1 1 Vlastnické právo 3911 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 969/43 1218

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Brožová Eva Libeř 1212717210 1 1 Vlastnické právo 1239 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 1835/8 1234

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Průchová Marie č.p. 217, 40701 Jílové 1212758210 1 1 Vlastnické právo 358 ostatní plocha ostatní komunikace Jílové u Prahy 660094, č. 370/2 1270

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Janeček Jaroslav Slezská 1970/81, Vinohrady, 13000 Praha 1213148210 1 1 Vlastnické právo 3039 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 554/1 1655

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Janeček Jaroslav Slezská 1970/81, Vinohrady, 13000 Praha 1213148210 1 1 Vlastnické právo 6341 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 451/1 1655

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bejček Jaroslav Studené 10, 25401 Jílové u Prahy 1212589210 1 1 Vlastnické právo 4161 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1510 1130

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bejček Jaroslav Studené 10, 25401 Jílové u Prahy 1212589210 1 1 Vlastnické právo 251 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1515 1130

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Zvelebil Josef Jana Želivského 1790/35, Žižkov, 13000 Praha 1213631210 1 1 Vlastnické právo 244 ostatní plocha dráha Jílové u Prahy 660094, č. 2169/9 2133

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bejčková Anna Studené 10, 25401 Jílové u Prahy 1212589210 1 1 Vlastnické právo 4161 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1510 1130

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Bejčková Anna Studené 10, 25401 Jílové u Prahy 1212589210 1 1 Vlastnické právo 251 orná půda Jílové u Prahy 660094, č. 1515 1130

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Zvelebilová Milada Jana Želivského 1790/35, Žižkov, 13000 Praha 1213631210 1 1 Vlastnické právo 244 ostatní plocha dráha Jílové u Prahy 660094, č. 2169/9 2133

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Lněnička Zdeněk Luka pod Medníkem 146, 25401 Jílové u Prahy 1226780210 1 1 Vlastnické právo 79 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 245 236 Luka pod Medníkem objekt k bydleníč.p. 146, část obce Luka pod Medníkem, na parcele st. 245 236

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Lněnička Zdeněk Luka pod Medníkem 146, 25401 Jílové u Prahy 1226780210 1 1 Vlastnické právo 699 zahrada Luka pod Medníkem 688754, č. 59/81 236

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Lněnička Zdeněk Luka pod Medníkem 146, 25401 Jílové u Prahy 1226780210 1 1 Vlastnické právo 876 zahrada Luka pod Medníkem 688754, č. 59/83 236

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Lněničková Marie Hlavní 2728/159, Záběhlice, 14100 Praha 1226850210 1 1 Vlastnické právo 102 zahrada Luka pod Medníkem 688754, č. 59/58 286

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Fiedlerová Marie Luka, Studené Čp 27 1226828210 1 1 Vlastnické právo 176 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Luka pod Medníkem 688754, st. č. 27 269

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Urban Bedřich Luka pod Medníkem 1226829210 1 1 Vlastnické právo 724 ostatní plocha ostatní komunikace Luka pod Medníkem 688754, č. 328/6 271

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Stejskal František adresa neznámá 1211050210 1 1 Vlastnické právo 94 zahrada Borek nad Sázavou 660078, č. 186/2 995

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Borek nad Sázavou OFO Stejskal František adresa neznámá 1211050210 1 1 Vlastnické právo 118 trvalý travní porost Borek nad Sázavou 660078, č. 186/3 995

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Skramuská Božena adresa neznámá 1212695210 1 1 Vlastnické právo 40 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 908 1217

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Baxová Soňa 1212812210 1 1 Vlastnické právo 71 ostatní plocha neplodná půda Jílové u Prahy 660094, č. 652/5 1315

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Fořt Jiří adresa neznámá 1212888210 1 1 Vlastnické právo 742 zahrada Jílové u Prahy 660094, č. 412/2 1373

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Fořt Jiří adresa neznámá 1212888210 1 1 Vlastnické právo 186 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 418/6 1373

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Černá Růžena adresa neznámá 1915971210 1 1 Vlastnické právo 21 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Jílové u Prahy 660094, st. č. 58 3153

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 633 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 34/2 275 jiná stavba budova bez čp/če, jiná stavba, na parcele st. 34/2 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 18 ostatní plocha ostatní komunikace Luka pod Medníkem 688754, č. 124/10 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 993 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Luka pod Medníkem 688754, č. 140/1 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 162 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Luka pod Medníkem 688754, č. 140/2 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 90 ostatní plocha ostatní komunikace Luka pod Medníkem 688754, č. 203/2 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 310 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 327 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Conzague Louis Pére adresa neznámá 1226837210 1 1 Vlastnické právo 302 ostatní plocha neplodná půda Luka pod Medníkem 688754, č. 409/2 275

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Bubeníčková Alena adresa neznámá 1226855210 1 1 Vlastnické právo 1916 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/8 292

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Bubeníčková Alena adresa neznámá 1226855210 1 1 Vlastnické právo 262 lesní pozemek Luka pod Medníkem 688754, č. 100/9 292

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OPO VÝROBNÍ A STAVEBNÍ PODNIKY OKR.PRAHA-VÝCHOD adresa neznámá 1213024210 1 1 Vlastnické právo 4415 lesní pozemek Jílové u Prahy 660094, č. 888/2 1538

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OPO VÝROBNÍ A STAVEBNÍ PODNIKY OKR.PRAHA-VÝCHOD adresa neznámá 1213024210 1 1 Vlastnické právo 10000 ostatní plocha dobývací prostor Jílové u Prahy 660094, č. 888/3 1538

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OPO VÝROBNÍ A STAVEBNÍ PODNIKY OKR.PRAHA-VÝCHOD adresa neznámá 1213024210 1 1 Vlastnické právo 1410 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Jílové u Prahy 660094, st. č. 433 1538

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy OFO Vojáček Jaroslav Na Maninách 26 1213231210 1 1 Vlastnické právo 35 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 1433 2207 Jílové u Prahy stavba pro rodinnou rekreacič.e. 261, část obce Jílové u Prahy, na parcele st. 1433 1733

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem OFO Hrdý Ladislav Zelenohorská 478/24, Praha 12270 90210 1 1 Vlastnické právo 28 lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova Luka pod Medníkem 688754, č. 63/13 231 Luka pod Medníkem stavba pro rodinnou rekreacič.e. 470, část obce Luka pod Medníkem, na parcele 63/13 508

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy 32 lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova Jílové u Prahy 660094, č. 1873/41 644 Jílové u Prahy stavba pro rodinnou rekreacič.e. 48, část obce Jílové u Prahy, na parcele 1873/41

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy 40 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 875 1347 Jílové u Prahy jiná stavba č.e. 887, část obce Jílové u Prahy, na parcele st. 875

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy 37 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 1554 2463 Jílové u Prahy jiná stavba č.e. 53, část obce Jílové u Prahy, na parcele st. 1554

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy 180 zastavěná plocha a nádvoří Jílové u Prahy 660094, st. č. 732 10001 Jílové u Prahy objekt občanské vybavenostič.p. 410, část obce Jílové u Prahy, na parcele st. 732

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Jílové u Prahy 42 lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova Jílové u Prahy 660094, č. 1297/10 1626 Jílové u Prahy stavba pro rodinnou rekreacič.e. 962, část obce Jílové u Prahy, na parcele 1297/10

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem 35 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 428 33 Luka pod Medníkem jiná stavba č.e. 592, část obce Luka pod Medníkem, na parcele st. 428

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem 38 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 373 378 Luka pod Medníkem objekt k bydleníč.p. 99, část obce Luka pod Medníkem, na parcele st. 373

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem 34 lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova Luka pod Medníkem 688754, č. 63/12 231 Luka pod Medníkem stavba pro rodinnou rekreacič.e. 464, část obce Luka pod Medníkem, na parcele 63/12

Středočeský Praha-západ Jílové u Prahy Luka pod Medníkem 54 zastavěná plocha a nádvoří Luka pod Medníkem 688754, st. č. 210 392 Luka pod Medníkem objekt k bydleníč.p. 126, část obce Luka pod Medníkem, na parcele st. 210