Usnesení ze ZMB Z6/031

Ze samosprávy
Obec Brno
Archiv
Stáhnout
Zveřejněno
14. 02. 2014
Originální zdroj
http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=24638&typ=3
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna


 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/031
konaného dne 14. února 2014

 
 
 

Program 14. 2. 2014


 


1.

Technický bod


1A.

Dočasné pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno -
 ZM6/2958


2.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
a
smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR -
ZM6/2957

 

Jednání 14. 2. 2014


 


1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
MVDr. Vlastimil Žďárský, JUDr. Robert Kerndl.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/031 předložený RMB, ve znění změn.


 


1A.

Dočasné pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno -
 ZM6/2958


ZMB na návrh primátora města Brna
v souladu s ust. § 3 odst. 2) zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů


ruší pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno JUDr. Ing. Jaroslavu Přikrylovi, BA, dnem 14. 2. 2014, na základě jeho žádosti z 13. 2. 2014;


pověřuje dočasně plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno JUDr. Bohumila Šimka v souladu s čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie Brno podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna , s účinností od 15. 2. 2014 do doby pověření určeného strážníka na základě výběrového řízení.

 


2.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.


a
smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR -
ZM6/2957Usnesení nebylo přijato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora


 
 

 

Ověřovatelé:


MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.


JUDr. Robert Kerndl, v. r.


 
 
V Brně 14. 2. 2014
Zápis zpracovala Lenka Kadlecová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB