Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník ) 4238

Ze samosprávy
Obec Jílové u Prahy
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
21. 03. 2017
Originální zdroj
http://www.jilove.cz/board_data/docb_4238.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
ÚŘAD PRO ZASTUPDVÁNÍ STÁTU VE vĚcEcH MAJETKOWCH
BASquVO NAaŘązl :50/52, 125 90 NOVÉ MĚSTO, PRAHA z
uzglłlm PRAçoylsIE STREDNI cEch, I 4
RASINOVO NAaREzt 390142. 123 na PRAHA 2 › NOVE MESTO
ODEOR HOSPODAŘENI s MAJETKEM STÁTUIlllll||Il|||l|I||l|||||l||||||II||||łIl|||lllll|||l|l|l||||||ll

7t 49/5/2Gl7-HMSO

Město Jílové u Prahy vas nopts ZN

Masarykova nameatí 194 „MMO DNE

254m Jílové u Prah í

y nase c J uzsvwsíssatízow-Hmso

VYŘlZUJE Greňova Věra
uwAR aaa Husa s mal vwełalívníewd
TELEFON .420 225 775 852
EMAIL Vera.Gíeno\/a@uzswn.cz
DAT SCHRÁNKA team
mnm 24 2 2017

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostl (neznámý vlastník)
- §§ 54 - ss zákona č. 256/2013 sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování statu ve věcech maletkových (dále len „ÚZSVM“) vam v návaznestí na ust
§§ 64 a 65 zákona e 255/2013 se katastrálního zakona, v příloze postupuje akmaíízuvaný
seznam nemovitostí, u níehž le dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
ídentitíkovaný. tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních územl v územní působností
Vašlobce Dee k 1. 2. 2017 byla poskymula Českým úřadem zememeneským a katastrálním

Vyzývame Vas tímto, abysle vřamcí Vaších techníckých možností Zveřejníli tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu UZSVM bude i nadale vsnučínností s Vaším úřadem pmvadet
Šelření k dohledání vlastníku uvedených nemdwtostí.

Dekuíeme Vám za spaíupřací.

s puzdravem

RNDr. eroslav Simon
ředitel ad beru
Hospodaření s majetkem suitu

Přílohy
Přehled nedostateene ídentítíkavanýen vlastníků aktualizovaný k 1 2 2017' al/WE/JBJO 2” !*-
»Jvăíť'y/ý .

l