Aktualizace brožury "Tišice v kostce"

OÚ Tišice aktualizuje brožuru „Tišice v kostce“, ve které je i seznam živnostníků a podnikatelů, poskytujících služby v naší obci. Inzerát obsahuje příjmení, jméno /nebo název firmy/, název poskytované služby, sídlo firmy, telefonické spojení.
VZOR:
N o v ý Jiří, zednictví, obkladačství, Kozly xxx, mob.: 333 333 333.
Řádek může mít max. 100 znaků a podnikatel za něj uhradí Kč 200,--, které budou použity na tisk brožury.
V případě zájmu, zašlete, prosím, text na email: danhelkova@tisice.cz, a uhraďte výše uvedenou částku na účet obce Tišice č. 3024171/0100 nebo hotově v pokladně OÚ Tišice do 30. 6. 2017, VS=číslo popisné nebo evidenční sídla firmy.
Pokud jste byli uvedeni již v minulé brožuře, nemusíte nic hradit, stávající seznam se bude pouze aktualizovat a doplňovat.
OÚ Tišice