Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost M.K.

Obecní úřad ve Velimi. nám. Obránců míru 120 281 01 Velim . okres Kolín

'! elefon : 321333220. 32 1 763065. 33763001. fax : 331763220

e-nmil : ouvelivaelim .cz. internet : “autu—iim.cz

Č.j. 2/2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Velim v souladu s ustanovením & 25 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád V platném znění oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

- oznámení o zahájení správního řízení ke zrušení trvalého pobytu z moci úřední adresováno — Miloši Kórovi, třída Krále Jiřího 76, 281 01 Velim

Písemnosti 'sou doručován veře'nou hláškou neboť adresát si nev zvedl , písemnost „ Oznámení zahájení správního řízení“.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu ve dnech:

Pondělí 7.00 — 17.00 hodin

Úterý 7.00 _ 15.00 hodin Středa 7.00 — 17.00 hodin Čtvrtek 7.00 _ 14.00 hodin Pátek 7.00 — 11.30 hodin

Zásilku si lze vyzvednout do 15 dnů ode dne uložení.

Ve Velimi 19.06.2017

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Sjudená referen _U OBECNÍ ÚŘAD Vyvěšeno: 19.06.2017 „m—GELŽLE_„„

Sejmuto:

BankoVni spojení ; KŘKolín ena—m :929-151/0100 IČO-235.365

. ,..l