Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost Ž.H.

Obecní úřad ve Velimi, nám. Obránců míru 120 281 0! Velim, okres Kolín

lelelbn L 321763220. 32l?63!)óíš_ 32 | '?(3300L 121x : 321763220

c-mail ; ouvelimngelim .ch ěmcrne! : \-\*\-x\x.\='clin].uz

Č.j. 3/2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Velim v souladu s ustanovením & 25 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění

oznamuje možnost převzít následující písemnost: — oznámení o zahájení správního řízení ke zrušení trvalého pobytu z moci

úřední adresováno — Zanetě Horváthová, třída Krále Jiřího 76, 281 01 Velim

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát si nevyzvedl písemnost „ Oznámení zahájení správního řízení“.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu ve dnech:

Pondělí 7.00 — 17.00 hodin Úterý 7.00 — 15.00 hodin Středa 7.00 — 17.00 hodin Čtvrtek 7.00 — 14.00 hodin Pátek 7.00 — 11.30 hodin

Zásilku si lze vyzvednout do 15 dnů ode dne uložení.

Ve Velimi 19.06.2017

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Studená referen U jmí [] OBECNÍ ÚŘAD Vyvěšeno: 19.06.2017 VELIM © Sejmuto: _____ __ ___..- „

Bankovní spojení : main-„)na "č.účtu : 939_151/0160 1(“0.»235365