Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost M.K. a V.B.

Obecní úřad ve Velimi, nám. Obránců míru “120 281 01 Velim, okres Kolín 'i ela—Íbn : FÉIÍFOŠZHL 32 trailer.-ya. 323703001, Fax : 331755220

c—mail : ouvelim©velim .cz. internet : \-x\v\-v.\eíml„ef.

Č.j. 4/2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Velim v souladu s ustanovením & 25 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb.,

správní rad v platném znění

oznamuje

možnost převzít následující písemnost: — oznámení o zahájení správního řízení ke zrušení trvalého pobytu z moci úřední adresováno — Monice Kórově a její dceři Vanese Bariove', třída Krále Jiřího 76, 281 01 Velim

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát si nevyzvedl písemnost „ Oznámení zahájení správního řízení“.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu ve dnech:

Pondělí 7.00 - 17.00 hodin Úterý 7.00 _ 15.00 hodin Středa 7.00 — 17.00 hodin čtvrtek 7.00 _ 14.00 hodin Pátek 7.00 — 11.30 hodin

Zásilku si lze vyzvednout do 15 dnů ode dne uložení.

Ve Velimi 19.06.2017

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Studená

refere ' 7 OBECNÍ ÚŘAD )ŽW VELIM

Vyvěšeno: 19.06.2017 Sejmuto:

Bankovní spojení : KBíČolín č.účtu : 929-151 13100 ÍČC'JJ235805W