346/17 - Oznámení - Záměr města Ostrov pronajmout pozemek st.p.č. 1553 v k.ú. Ostrov nad Ohří.

Ze samosprávy
Obec Ostrov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
http://www.ostrov.cz/assets/File.ashx?id_org=11588&id_dokumenty=10497
Nalezeno adres
2
OZNÁMENÍ

M ě s t o 0 s t r o v zastoupené starostou města

oznamuje záměr Města Ostrov

PRONAHMOUT

pozemek st. p. č. 1553 o výměře 26 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří , jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č. e., za minimální nabídkovou cenu 500,00 Kč/měsíc.

\, Zimní stadion \\ FF

1057/20

706 7/22

4/95

& l\

iceLidická - * „\

UI ' ? Q % o; “ „„ '“ \ \ v * Q; © ' - . _ — *“ esgsa 2776/7 Š a. .; O pronájmu shora uvedené nemovité věci může pravomocně rozhodnout pouze Rada města Ostrov Bližší informace obdrží každý zájemce na odboru majetku města Městského úřadu v Ostrově, Ostrov, Jáchymovská 1, PSC 363 01. Připomínky k záměru tuto nemovitou věc pronajmout přij ímá v písemné formě odbor majetku města prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov . V Ostrově dne 30.06.2017 Vyvěšeno dne: Ing. Jo f Železný Sejmuto dne: staro ta města