Veřejná vyhláška - Vítězslav Šmejsa

Ze samosprávy
Obec Mladá Boleslav
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
http://www.mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=51690
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Magistrát města Mladá Boleslav

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

oddělení obecní živnostenský úřad

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyřizuje: Grigerková
Telefon: 326716121
V Mladé Boleslavi dne 23.06.2017
O Z N Á M E N Í

Magistrát města Mladá Boleslav, Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, fyzické osobě :

Vítězslav Šmejsa, podnikatel
IČO: 73623920
Sídlo:
294 04 Domousnice, Skyšice 31
uložení doporučené zásilky do vlastních rukou č.j. ObŽÚ/24614/2017/AnSa obsahující:

Upozornění
ve věci doložení právního důvodu k sídlu dle § 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Písemnost je uložena na oddělení obecní živnostenský úřad, III. patro, č. dveří 65, budovy magistrátu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, vchod čp. 69 nebo 70 a je možnost si ji převzít v úřední době magistrátu.

Nevyzvedne-li si výše uvedený adresát písemnost v  průběhu doby vyvěšení tohoto oznámení, je písemnost doručena patnáctým dnem po vyvěšení.

Jaroslava Grigerková
referent oddělení ObŽÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………

Sejmuto z úřední desky dne: ………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------