146.pdf

Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://radvanice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/146-2017/146.pdf/download
Nalezeno adres
2
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
. ...—o: w wg '"H'H

Úřad městského obvodu Radvanice & Bartovice

Statutární město Ostrava Odbor Draaniaaěni a vnitřních Věcí “. i; -' městský obvod Radvanice a Bartovice prsama“ ““ne"“ /í'ě . . . ' " ' úřad městského obvodu Vwěšeno dno: ti?/." 6' ZD/ ;

nnnnnnnnnnnnnnn lr-uuuun

sňatadnem mf" „% LD)-?

Oznámení záměru o zřízení práva stavby k. pozemkuý

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zveřejňuje podle 5 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení práva stavby:

Katastrální území: Bartovice, obec Ostrava

Nemovitost: Část pozemku parc. č. 1012 , ostatní komunikace, ostatní plocha

Celková výměra: cca 28 m2

Zájemci o pronájem se mohou ktomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny úřadu městského obvodu ato do 15 dnů po datu vyvěšení.

Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené cenové nabídky, nebo záměr zrušit. Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru. Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na záměnu podmínek záměru. Případná změna bude zveřejněna stejným způsobem jako vyhlášení záměru.

K podpisu tohoto záměru byl zmocněn vedoucí odboru MBal Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice najejí 47. schůzi dne 21. září 2016, usnesením č. 890147116.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBal

Těšínská 37/231, 715 00 Ostrava IČ: 00845451 DIČ: cz 00845451 33? RAVA! ! !

1.'1 www.radvanice.ostrava.cz čislo uctu: 19—11622—761/0100 (prijmovy)