153.pdf

Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://radvanice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/153-2017/153.pdf/download
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
1/1

..."-“ ulHI'll'll mnm“ QŠTMVÉĚ urad městského obvodu Radvanice & Bartovice

Statutární město Ostrava 0:de WQMÍMČM G_ vnitřních věcí ' městský obvod Radvanice a Bartovice “ 55mm“ evidencni 51- AÚ

úřad městského obvodu _? * Vyvěšeno dne: "u_mčrfihfíí ' „ý, :! 419/7

: r i v v: r : sňata dne: ....... “ .................... . - . Oznameni zameru o zrizeni prava stavby k ppm ku !

za správnost:......................'...!. ..... V '

Statutární město Ostrava„ městský obvod Radvanice a Bartovice zveřejňuje podle 5 397 odst.“ 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení práva stavby:

Katastrální území: Bartovice, obec Ostrava

Nemovitost: Část pozemku parc. č. 17/3 , ostatní komunikace, ostatní plocha

Celková výměra: cca 4 m2

O. tj, 50

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny úřadu městského obvodu a to do 15 dnů po datu vyvěšení.

Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené cenové nabídky, nebo záměr zrušit. Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášeni záměru. Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.

Vyhlašovatei si vyhrazuje právo na záměnu podmínek záměru. Případná změna bude zveřejněna stejným způsobem jako vyhlášeni záměru.

K podpisu tohoto záměru byl zmocněn vedoucí odboru MBal Radou městského obvodu Radvanice

a Bartovice na její 47. schůzi dne 21. září 2016, usnesením č. 890/47/16. J/Lfó

Ing. Svatopluk Běrský, vedouc1 odboru MBal

Těšínská 87/281, 71s 00 Ostrava IČ: 00845451 mě:: cz 00845451 ÚS? RAVA! ! !

www.radvanice.ostrava.cz Číslo účtu: 19-11622—76110100 (přijmový)