155.pdf

Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://radvanice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/155-2017/155.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Tabulka rozpočtového opatřggj č. 7/2017

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice svým usnesením č. 1264/65/17 ze dne

schválila následující rozpočtové opatření:

Příloha č. 1

14. června 2017

POPIS ROZPOČTOVÁ ÚČEL ČÁSTKA ČERPÁNÍ SKLADBA

Zvýšení g 6330, pol. 4137, ÚZ Transfer ze SMO - z fondu životního prostředí 1 223 tis. Kč Nerozpočtováno příjmů 1030, org. 517 města Ostravy („Výuková zahrada u MŠ na ul.

Za J eštěrkou“) Zvýšení !; 3745, pol. 5m, ÚZ Výdaje na projekt „Výuková zahrada u MS 1 223 tis. Kč Nerozpočtováno výdajů 1030 na ul. Za Ještěrkou“ Zvýšení Pol. 4116, UZ 13011 Transfer ze SR. prostřednictvím SMO 474 tis. Kč Nerozpočtováno příjmů na výdaje v oblasti sociálně právní ochrany

dětí Zvýšení & 4329, pol. 5xxx, Neinvestiční výdaje v oblasti sociálně právní 474 tis. Kč Nerozpoětováno výdajů 0213011 ochrany dětí Zvýšení Pol. 4116, ÚZ Transfer z úřadu práce na mzdové náklady 500 tis. Kč Plnění 92 % příjmů 104x13013 pracovníků veřejně prospěšných prací Zvýšení 5 3745, pol. 5m, Mzdové náklady pro pracovníky veřejně 500 tis. Kč výdajů ÚZ 104x13013 prospěšných prací Zvýšení & 3632, pol. 2324 Přijaté náhrady za pohřby vypravené městským 58 tis. Kč Plněno 213 % příjmů obvodem Zvýšení & 6171, pol. 5192 Správa — poskytnuté náhrady (náklady 58 tis. Kč Cerpáno 82 % výdajů soudního řízení) Snížení © 6171, pol. 5194 Správa — Věcné dary (oprava 2 usnesení 6 tis. Kč Cerpáno 0 % výdajů č. 1243/64/17) Zvýšení & 4399, pol. 5492 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 6 tis. Kč Nerozpoětováno výdajů zaměstnanosti —- peněžité dary obyvatelstvu

Vypracovala: Ing. Hana Hanáčková, správce rozpočtu % Casio)

st'ms'Ám—ii MĚSTo OSTRAVA Úřad městského obvodu

Radvanice a Bartovice Odbor organizační & vnitřnich věcí

písemnost evidenční &.

A/íí'

vyvěšena dne: $$$/$

sňata dne:

za správnost:...................

.............................

.u .