Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 4380

Ze samosprávy
Obec Jílové u Prahy
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
27. 09. 2017
Originální zdroj
http://www.jilove.cz/board_data/docb_4380.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH aAsimqvo NÁBŘE_ŽÍ 990/42, 123 po NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2 uzemi—u PRAcovler STREDNI CECHY, , „ RASINOVO NABREŽI 390142, 128 00 PRAHA 2 - NOVE MESTO ODBOR HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM STÁTU

||l|||||l|||||||l|ll|||||iIIIIIiIIIIIIIIIIIIii||I|||l|||||||i||||

28525/8/2017-HMSO

Město Jílové u Prahy VAS DOPIS ZN.:

25401 Jílové u Prahy NAŠE Č.J.: UZSVM/S/21223/2017-HMSO VYŘIZUJE: Greňová Věra ÚTVAR: odd. Hosp, s maj. v operativní evid. TELEFON: +420 225 776 862 E-MAIL: Vera.Grenova©uzsvm.cz DATSCHRÁNKA: 4bdfs4u DATUM: 20. 9. 2017

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - 55 64 — 65 zákona č. 25612013 Sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám vnávazností na ust. š 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti

vv-v

Vaší obce. Data k 1. 8. 2017 byla poskytnuta Českým úřadem zeměmencským & katastrálním. Vyzýváme Vás tímto, abyste vrámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. UZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

RNDr. Miroslav Šimon ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu

Přílohy Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2017 _, ; * „Wm/ším z? 17.1!

473; 55 „3M '

Q&Q! „ i

mm.-m.. Hmm! umu. 079.1 tw iam-u nc u-sun nu- m Iman mim-.n.- Whita mn.-vuni hina- w. pumami-um Miminka-“HIM mnam-omi cin-eiuiwmm mamma-mm mm-Mmmmwum hmmm—mm omni-mm puma..: JMIIPIIM JMNPr-w u taal mimtuhumumi “VPI-MW! iimio im Mun-w. mm gum.-mmm :; ui uu—nlllniuhlm „mmm mi.-mw „umu—mii... :. uma-u_mm IMMHMWM „.in an „.n-mmm mimi-iu z.. N„Womtvnwdm„mnmn „; mmm mm mm luh ním a: u...-w Hmmm Huml—M m. „nun-hmm;- Lomi ins um mmm:— ». Milenin hmatu-d Jibdvhw [MMM-mim s- MWh-lmmií tmmmhnmril I: i m m imputu-mim Mlmkní u mammals-mmm n..-mam m mmm.: „neim Mun-», ir anilwí uwunmm.u£ us- zm .mn. u_i-um u H.M-tnldnmuwaqmiw mmm-4 mvmn.. “Mimic-bun aro mmm m... mnu HMHWW : ) zm „nim „mmmiu iam m: mn.-m Muir-». hun-uším oro Muwuulm mm mm.: minim i ] zm- „wm wm mmm; r iw- mi mnm.: mmm-w „Mm-». ono lmnwmmnr mmm unuuln : : isso uhnu- Mumwm : "Wl nu ml.-upa IMuPIW tmu.... om mmm—iw ...-umim mnmw i a ». mnu—nm.mui immmmu “a m m mami-„i čn u_mmnm uma.- m „. w.. M IMuIlw iw.. hm unc Hmmm na. www,... "mmm i : m ani-u au .. p..—mnu: mm .s- nmum mmm mmm-». m HMI-hu nm.-muni memu: : ! m mnm-mda Muhammuilu usi mam mu:—mw lpsiuuomluluiuuuh- m na www..: mul—m u_i—mw wa umo-.W |:me iimmia i , sin mm. mmmm-„t mm "chan-d mnam mm.—..- rar-o ulirIINi na..-„.mn mim IU ! s m mím imo—titueuumm IIWHMMVWO uiim sw n.p.-...., 10:11!th ii.-„nm clo WI'IIthlí na:—"mmm iiiinsiin ) : m IIIINWM “úlomku-(mm im.-mmm- luim !Q! vi.-m.... inn-mw lMuVm—v ovn mmm-im. umi—.mn nimwiu x 9 m MMIWÁ munihmJl-ŘJDÚ m nm mmm-,. lp „.me nula-n a A;- mmim kbduhl'n iii-umim im mmm-um umi ...-„m. ummw ) | na nhnd- hmmm-„t wm na ““N"-4 “WWW "WWW“ 0'0 “NMWWM'M ulit-nutt : u 156 mul-nn.. aluminium“ Muri-Mm! mu!: mu mi.-m..: Mull-M nam-hm um umi—z m.. „1:91:10 l u 155 nimi.-mi nimi:-mna Jibvdukmwl mm msi mnm-a lihu-I'm m..-u.... oro amu-iu.. maimw i :: isi mim- mimm mvwmmtumn im FNM M..—..... Jhdukihv ora mnm mmm: ! :| 155 mnm mnimnm Mywmmč mm im hnula-d lllniumhr JEM—inak: noc Miu—mnu mamma i : nn mm- nwm-mm:.mn im mmm inu-unu, JMuh-w wic mtmr-vln. iiusciiin I ; rm unum. iam—mmm“ im im mnm... nun—m Mun-tu mc Idmmnlml musim I ! im mm ino—ammuom.:.mn im mi.-„nm mmm, um.-mm mno m..-„mimi uimnin : i u mom. nluuu—mvmu ll.-luluhrlmw mim im Dimun-u Mít—Un mu....- na ..["an mmm: i : iso: mum- nominalni-4.1 iw: : ni.—u..: mnu-m Mun-w wo mg.m..— „imma : i 117; umim-ipm mamma-mnu mii mihne—i inn-nwm mmm-n im m...—mu nemam i .i zm mnm-im JleIWmiJ ; mi mn.-Hou Mun-m Mah-M oro wmm xílmiiw : : nu www—vague; n..-..nmmmnw 1M RIM-Hud unu—dumu— Bou-pum um .mn mm. izno-mu i : w mim mluvim JMuMmI i iiwi isso NM.-LIM mmm-n. holubům own mmm mao-um : z m mum- rumu-nim mmm-sun- : imm usi nwm Mim-nf mm.... om .a... mam nim-mii i z m minim mnu-imma mawa—umu: nun im Www m..-nvm.- mnm-m Dio .lt—Imm! imunit ] : m mim Mvmmumu.: im im Dimun-4 mar-w immo-„ noc. uuu-mm nun-mil i : m mnm.. mim-aiwn. Munn-,muiaum im snu-mu Muhlw Muay-m oso „mmm immuiu ] : in muimpícun aim-mm mnm-n.m.anwv iu:- "mu:—! Mur-m SIM-ilin" rar-o “mimi man-5m ! i „: mnm iMunmmm.=.uss mi- mmm man-nm mmm oso mmm iiimuin ) " unum—rum.: ins- 1m tmm—a ina-tunu IMuhm om mu.-mnu mamma i ii Mummchdlst mi min.-n..- Munch IMMPIIM wo mg.m/m..; unuswm : :: Ubn-DIMM! "54 mi „„na-: unum-u Mun-lu aro nim.-nin- iam-mo : : n..-mmm JMvNIMmJ-HŠUJ im u. M.. Prl'lr III-dubnu: oro um mm umenie I : m..“ maulu! iso im mmm: nad-mm Munn“ nm nm. mm umi-zin i : imuno— Mummm,č.ou im nwm.: "mm-m umu-m wa mmm minima i | Mllrůuhlahh Mun-nm.miiim m mu Himni-Amur nom-m.. mc mnm-umi ian-mw i | WHIVMM" immmmuiim sw vu.—uma mmm- |.an Dio WWUJM "unum i i mmm—.muiws IHI mn.-i..: Mah-M www.-w mo nm:-im iinomiu ] : mimwmummuwi iin ,. Muhm wan-su.... nm hmnimn nim-mu i : Dnmncsum umu Ill mi muzem mu.-mmm hdmi-umi oso vi.... iiiianain : i hulmana—GMA! nn nn nm.-zipu iii.-nimi „umim-... um minimu : i mmmmmmum im rv.-.mn m ..na—. Mai—w osu wm iw mai nm musi-.mn : . mm vmwamn l salvu ms mmm-i mmm umi-im olo iii....iimigmaimmu 121155011“ l i JMvwmmL: mt: im mno-nm Mimi-» IMuH-M ufo ni.-nim mnam izmmia i . www.-„mg um. im mnu;- MHW—M ma...-mw oro Mucina mmm-c. inz—tmm i . mm.-„mg. gu; „„ "unum mmm Hum-w sro klum-mou.!mnm ixsuimn i ! mm;-mnm,: mii im mmm.. iii-“wir mi.-<a. mo umu—in_imiam inz-min i : inn-“unmmumi im DFIHDM khviuhův m..-wav ooo nim immiio i : as: unum—u. Wuumniuxk- inu—mmm.: um iiis mhrnh-l mmm JMVWW nici mth-usi? 1mhon- iiiimiiia | : zi mmm-„adr inn—unwuwu.u.t.s7i :: nm IMIWIWM mim-n h M,!lllnulwnmwnrukl m- :: mmm mmm iMi-mm aso uwuhuooonm "nivu" ; i u: imiimiw humlewlá u h-mau mie-.mn, mmm um mai Zildjian-duhou imsmiu : i iui Hamm-ruduch int-m M.,.wmuJ m „o, mu.-am mon-ram .::!th W Wniwumwm „imma : i !" mn- JMuPuhfmAllní uni iii-i luh-h Ita-hlíny om sim-u :mimwm mumie : a m euni-im una-winn- AM“ howiml f. ium iiiii amu-u Jlodvrtnhu mami-i om smí-MNJSINMuIr-m mismio : z m „umi.—m muni.. líhni—Urdu“ 4 mm- mii mn.-=.: nun-m “Manu—, aso mstimimwm imunit. i : mii cum-m mup-w Muhmmč u.: im hw m ne.“ min Mu'nw nn;- WRJMJMu mm mumie i a mi sum-“num. mam na Mun-mimi,! MA! iini mnu... m..-m... inu-nm sro mamina.: Humla i | na- mm. .mn-fi IMHWIWW.I cm „. lm m..-umi I: i; hnmmmnmn au .: hmlxim HhiuPi-hr „..qu om ano-nap“ M Hmmm : 5 sin uni. IMuk-aiyml : mm na mnm uuum mm;-aw om hmm! IWH-u i::miam i : mu mim Mumm ; mu na; mnm ili-mnm, mu.... na.. om Důmmwlim'ntu iiimim I : ms Minimum" mmm-mm » nm no: hung.. mnm-», inn-nima., ma iii..: imunin I i m Wm willmlmh „um.wml mx „» om Wu 15401 "unum imsmiu : : m mamma-ou mtm mnu—mm;.: uz mi ulo smazanim-mm uixmin i : iii wm Juni—MW Lin! mi nm aiu-nm. nicim vlh-hu niiamiu : z m mmm mnm. im.. unum: & mm H.DI m Simax imnbnuhlm mim-m : : uuu mm:—cant wm iiai nm smazanim im.... mumie i ; MNWIMWAĚJQ iiai oso m:;„zsmimi mw mmm: i : MHIWUMWJ xm iw: nm mew-usummiim „mama i : wanna-tuningu u : m „ nn.-. „mmmnu ma.-u L. a MMII-Mn »...qu m ;. om metr...: uma W177i“ "hmm i | iii-dun—mow-Aiuiim 5: Na nullhm-llwwlv imsiim ;. n Munmmme mi ma um Muhlhr i::asiuin ) n u; amniwu min-„vw Mun-wm! mm mi ale IM HIKSIIIIU i u is: mm na.-umim iwvmnuaimi mm mi w iii..: iiizssuin i i ma ...-Apos. MM vhlwmtčďsin na. mo mm iwmiiu : 1 cm mim num.—„uma imf: im oso „mnm izusnio ! : ii mipuu nami m M.. pr.—„maxim im olo mmm iziiuuw I : mi umi na. um.. www.eqim im om lumijmzwlMuhlbr iziiwizia i : im „umim-u_i iii.-4 mmusii im om MMM iumuia i ; ním ..na.. "mnam-mou.: mai HM om Jít-vl marianv i : u: ola-wm- oumimimuu mmm-um .m im wc m mamma i l m _Mnum mimi—.o. mmwmi mm mi om lwa Luxu amino-umim niz-min i : im „umu-mim.. mmmmtsi im unu wm hb! iiusmiu ] i » ::.-4M minimu.. Ubi mmm-nu 3Wl mi nic mii—ii nwm-u : i 1m HMM- moqmwumn ma im ulo ;mmmimůu immiin : . a minipomuw- Luummummu ! m m hnmu'dnikv- Munich" MU.£h—uluilmmwnunrun.m 11! nm nm mmm-nima. iummu : : iw MMM-MI tunu! mm : L mi m wc luhmMml—aviůu mamin I . mi mais-n i......iMnii-„mme mu na wc hlínu-un: "Styx-mz „nastalo ! ? lvi multin- until-nana" in mmm ou!u,t_un "; oro ŠliMNMJt-ml 122011.le i z m umi.-...... im.-www: IWH m w si.mi—mim mm mamina i z na mim-..... tmmwmmma inom m uve na. umimn i : sol num. pum umi—mmm. Why“—mmm.: un m om mh- mniiiw i : io- umu-mx immunimmm.e.mrii l$l DFC nm [m!lun 1 : no mnu-m hnaní iv.-nim mia-,i iam- m mo mmm-inu m..-img su ii ...“ m..-.n.. iiuzmin i I HW iai-n Kul-m vom-M sumu-ui su w lnu-amount iiimiiio : i as mmm l mad- M .. pusy-sm u a „„ 1:01 muni-». um. rum-mnu l,. mmmiwu mi..,uwm .. na: 173: na mg.m-iu iiiinsmin : i n .g. mummsmu.£xnn ws sro wan wmv-o iniiumio I | "| lnnřflllwti-mll »: m .v.. mnm uimgm i i 40 mm iin wo mumie i i '" sum—i- mmm. ms om m.. uuu.. mmmn i : zi mmm-uma. nuuim IIh-unn-fm.n.i.sl 11:2 nm imu- mnlm ::zsurnu i ! m nudu plum-Mf Luh-ml—nl-nililm nun; m mnm tam mam. Miu-m in.-m- !. ina ni ovo mm mm mmm: i i u .in-m mno mimi—wm smmmwmlgtumn v: cm lduu mnm iimiim : i „: main—v.. mmm-fimwumm \i-wdmmíhu “1th11011 :)5 nic ma.-mm Hlinlltn ; i in uuu madmmummmnm im.-== nemu.. mm: iwi m Na um.-umi immiiu : i ic mali-n. unum-mmm imma-„mmm mam v: m mes-mnm nim-im : i na luiwml ivnwmnmmm : !" 375 nm .as-mnm. iiiumiu : i m umi-=>.- wem m- immmi—nmm 1 man in an mn.-muni musszin i : 1m ins-umi [miimanlhmiuřxl ionu m ale mmm... )nuisllo i i m hail—um tmmumum : mm m nm M iaiimzia i i m mmm mmm: hmmm-mmm mi )1" im Na! mio-mu : i m uumnlm- mnm. mimnnmmm : iu mi wo iii“ min-ma : l na „um mangu-umu iiiii mi na: www-nu inz-iam : i m „».—x. ine.. wleiml L nom im cia b.lsiíbmt im.-.mn. inu-um ] i „i.- mi Danun-| m,.. i ».me imf:- iiu unc tn mymumuumu iam-um : i m m... nm oso := | Wuxmuwh mailem i i u! minima [mI-EWIIČNMM iii:- w za s.!čcvmxmnvmíuu in:-min i i iu „n..-. im. m lvlsJN-iiumnwkm „musm i i 256 wm noi aw iu umu-„ii. .. mm „11575110 i : :ii m...- na: nic Cu 1. iii-mim. „ mam unii-sam i : ll mna. izo- w umim nm.mnim mm mumie i : iu: I-ut—mk im uo mmm l"an_tůd,1!un?uru mumm i i :s cambian- \.uadllilmlllnlnm „„ aw hmm iximmn 1 i "i ..an nm.-ii im Run-ne mkv-ci.... ui „nima—m ... umu-u 255 na oso v...-n- "12115110 i i u: wm ii-u mo smmúmmpim—mimieim mmmn : i m nivu-„ mmm-umim m DFC shun- manganu-amis- Inn Ma Humla : ! IM? unum 135 ma 513554109“ unmm : i ai: wu iiis noci u...—mo jim imsmin | ! gin „>.—um »“ m5 na Inlúůlle—l niismio i 1 m „unum—ni Hl! mu k nm. n. nm nm Ibn“ mn. misi-mo i i Imm iw, uwwoct niv ale &. mm n. na. íslo! Abd u mw niismiu i ] m mim pI-HI wem ...s. im ulo imimvnmm 121190210 i i 51 Mipham "!|qu Mu! niacinu ISD/J „a; nm 250th- „ mw „119mm : i im mi na; NM mmm“ iw: iiai oxo zs-oi IM .. na. 121299011! 1 i m mi na. JM .. Iva-umu inu/s im nm iim- mz-wiin : i na mm iiiuum- ii im cm na iinmiiu ) i mi- .nl-im Muk-human.: wu? iin na: m mamma I i isss mnm hle-(uirďirmljdllull "" urci nu izizmiin : ] nm .mi .na- |Mth“M£,i awi mi nic Nlmmřiltmr. :mi m..-sumu iiiinmiu i 1 za miru—m. Wumnhmblmm-uhwlm IMMWWWI.LHWI u:! umu-m, ooo nwmnw inMuVum— uiiimio i i i minim. annmm aun-m4 mm.-m :ui hur—|w- om ItI-lkvliiulw iiltquiPuNr mamma i : 21 mm w.....„mnowmimummm im M:!nm oso many imm JWIJleuí—y iminzia 1 : si mii-.in. mmmmmwmunm JMH'IAMWČIIWT HSI „batoh-M na nwmiiww lmUil-n .n N minimu l i m „amp-m mmmmmn.auuiia.-<_muim JM mnm,: iiw: iis) 1M .. v.... w thlllim 2901in m imoimn 1 i “ m-inldndu malbami-: JM .. mmm! umi-i- iisa mu „ mam mo lNa—indián uno: M .. mw ina-mw i i iu mnam mnm nm.—m mu“ hmm-, "53 m.. ».... ufo cm.—„i Num in... iimiim : : unii rnici-in Munn-mim : msi- iii: mmm cim umim mm um i::amim : i zm mim nhiuřr-msmiidau! musi „wm-i" um mn.-a..- um- iiimuin i | dll tmm-min... Muammu mp im in.-imm sro hmmm [R.BZJJWMM 1-le uns-sum | ! iu Mumlmn „mam.-..:... iimuhwma t mm nulami: osa Muni-hn: laířlJmUMvPlJ-u minim i i m atur-linka mene-mm. immmmu min llimluhýir noi: mum- um.:w:mwm minim i i u mn.-m “Indiana—Ahn Mun-„manam na..-m., om cam olln- m.... uiiunin i : ana mm mm rum-nn m uhnul-smutny: iam-mf sro MED—41k nu „imma i l : „gm-om. mmniwuo: JManlmtl ma imeni-n. m mamma M imma: ! i na min-eau mil—mmm: „Hmmm-.: wm mu 11th nm mnam ii.-m mmm x i im „mna- lime.. mmm .IHHI nwm—„, w unie-4m L-Rf in:-nimi ) i im mon-um Huh-hulmani mm Mnou mn. om nku—nn... . ZIL unum-4 iaivum : i iu mmm. mm mmm IMqummo mmm im My mh. aro nws-amu. mlSIWIL mmm im mk. umana ! i mii uni nou iii-numnmmt [ aun im ENUFFIM om umu-win hhlwltvlwmjlmlrllu iam-am : i a I ofnl um WuPlM I : nm usi mmm-m crc AII-unlock- sem 19.500! m...-umu. iiiisuiin i i mi unibddl IMuhlwm Luu: im qukH-rmnll-uhonlmu in...-mm orc. hr.-,...n" :mmamm-iuwm "n!-suv i : ui anima. Mumhml isis mii &Mlnhuimunkuhwhm miniunrúv w: Znal—iw luumwamqu-uww : uuuwo ! : zu nur—islan— arm M "ii-mate Ha!.— lln HME—Wlmlzmw Him Muhw m mmm- smmimiwanw mumie i : uboh- wmuim im www.-mumcmm MMPIIW uo mmm-m- NunlwtswlMuDi-M mumie i i mam.—„umu im im „WWW.WM nm ..nm diu mmmm Maumirmxam— im.-W lnulnw ; i iii.-u hlumljjum zm wmwmnmmm Mm no.: „p.-M w mu:-zimu. nmmmmi4.aw: mmm mam.—in 1 i uhmmmmm- : m iii lvi-pm mmm m killer. :: minim: tuh-Mnm „.mn us „. Jil-ul .. mi., ale tmm-„a mm umi—„ mai-ni us.“-im imma.: i i mnm-Mumm- misu mu m “Mundi, Dio mania-ns- Luhwdwumllijmllllmuklw minima : i immMmmime wu zu a... I mw om „Mini m..; Nlhw'lnllxšt nam-u "mmm iii-nom : .- m- p-auummm.: sm- zoe nm.. mr. om I..-Munn: luh km mw umim I ; iu mno-.. mmm—ii Ind-nM WvaM-dnmulln |. 5.27 m Muir-M om www-a. lvu “mmm iiiumin i i m muni-Jm „u.-m mmm-m ivnwunmmianzm Dl '? „\ "law umi-. nm mm . BIKINI Domnivam mamma nm. v-mim iumniio i : nam-Mamma m im . mm „mm om mouinsmuulmmm omi WMA—MMB „im r-umimi iaianmio i : im l—llm m mvt-ust M „pumami um lBl „' ili-nwm ono vinnminrmmioommanmmm .:.-1. run-ml tllšwllw i I i-iu „mm .“ lulu—li mmm mw www..: un im