– 

Ze samosprávy
Obec Staříč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
07. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.obec-staric.cz/wp-content/uploads/2014/03/uzsvm_ofm_1448_2017-ofmm1-1.pdf
Nalezeno adres
1
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ FRÝDEK - MÍSTEK,
KOMENSKÉHO 447, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK


µ∀0167.ΝΕΛ.1/06,ΝΕΛΛ?:¸
1278/OFM/2017-OFMM

Obec Staříč
Chlebovická 201 73943 Staříč


VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/OFM/1448/2017-OFMMVYŘIZUJE: Petrová Hana

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 558 416 131

E-MAIL: Hana.Petrova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n

DATUM: 14. 3. 2017

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí


Vážení,

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) byly Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“), předány aktualizované údaje o nemovitých věcech,
uvedených v § 64 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1. 2. 2017.

Prostřednictvím datové schránky Vám v příloze tohoto dopisu v souladu s ust. §§ 64 a 65
katastrálního zákona zasíláme tento soubor, obsahující seznam nemovitých věcí nedostatečně
identifikovaných vlastníků. Stávající seznam je nutno sejmout a vyměnit za nový, rozšířený
seznam.

Sdělujeme Vám, že výzva ÚZSVM dle ust. § 65 katastrálního zákona včetně seznamu
nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky musí být vyvěšena až do dne
31. 12. 2023 včetně.


S pozdravem

Ing. Jan Jonáš
ředitel odboru Odloučené pracoviště Frýdek-MístekPřílohy:
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky


2017-03-17T12:41:16+0100
Ing. Jan Jonáš