Usnesení ze zasedání ZO dne 5.10.2017

Ze samosprávy
Část obce Ronov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.orechov-ronov.cz/upload/80/281/skm-c224e17101217120.pdf
Nalezeno adres
2
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Usnesení :

Zastupitelstvo obce Ořechov na svém zasedání dne 5.10.2017

Schválilo: . Program jednání

. Návrhovou komisi

. Zažádat o dotaci na kanalizací a ČOV z OPŽP . Kupní smlouvu na 1/3 p.č.84

. Kupní smlouvu na 1/3/ p.č.84 . Odprodej části p.č. 1525/25 . Návrh smlouvy o zřízení služebnosti se SŽDC . Zpracování projektu na výsadbu remízků

. Rekonstrukci víceúčelového hřiště

\DOOMGNUl-P—WM—

Vzalo na vědomí: . Ověřovatele zápisu

Došlou poštu

Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce

Poskytnutí dotace a registraci akce na opravu sakrálních staveb Vydání stolního kalendáře a pexesa

Informace starostky

PNS—"75935“—

Ukládá: 1. Starostce, připravit návrhy na zpracování žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a ČOV Ořechov 2. Starostce, zajistit vyjádření odůvodnění vydání rozhodnutí k povolení provozu kamenolomu do 31 .12.201 7 při zvýšené

hlučnosti Zapsala: Blanka Komínková dne 11.10.20l7 Ověřili: Roman Sklenář Zdeněk Pešek ,4 /ť-' ('t/f/ Á QW! % “ 74 B anka Komínková Bc. Petra Slámová místostarostka starostka

Zápis ze zasedání ZO je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.