Oznámení o době a místě voleb

Ze samosprávy
Obec Davle
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.mestysdavle.cz/file.php?id=1128
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
ÚŘAD MĚSTYSE DAVLE

DAVLE, Na náměstí _63, PSČ: 252 06, e—mail: starosta©obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257, Fax: 257 770144

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMO VNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta městyse Davle podle 5 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon),

oznamuje: 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb . ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Na náměstí 63, 1. patro, obřadní síň pro voliče bydlící v Davli a na Sázavě

. ve volebním okrsku č.2 je volební místnost Družstevní21, přízemí pro voliče bydlící v Davli na Račanech a ve Sloupu

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, Škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Davli dne 9167on 97