Výběrové řízení "Správce domu č.p. 68 v Jasenice"

Obce Lešná vyhlašuje výběrové řízení na pozici s účinností od 9. listopadu 2017

„Správce domu č.p. 68 Jasenice “ Místo výkonu práce: Jasenice č.p. 68, Lešná č.p. 36

Předpokládaný nástup: l .l.2018

Nabízíme: . Práci na plný úvazek . Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Platové zařazení: 5. platová třída

Požadavky: . Práce s PC

Řidičský průkaz skupiny B

Spolehlivost, pečlivost, pružnost, flexibilita Osobní iniciativa, schopnost samostatné práce Nekonfliktní jednání a příjemné vystupování

Předpoklady: . Státní občan ČR, příp. cizí občan mající v ČR trvalý pobyt Věk nad 18 let Bezúhonnost Způsobilost k právním úkonům Uchazeč ovládá jednací jazyk

K písemné žádosti o zaměstnání přiložte tyto doklady: . Zivotopís zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, týkající se činnosti výše uvedeného obru

Žádost o zaměstnání s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete v uzavřené obálce s nápisem „VŘ Správce domu č.p. 68 Jasenice “ do 30. 1 1.2017 osobně nebo na adresu Obecní úřad Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná .

Vybraní uchazeči budou pozvání na osobní pohovor.

Upozornění pro uchazeče: neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

ó—BĚÉCĚŠNq 75641Lešná _ 4 ......................................

Ing. ar . aromír Zavadil starosta obce