Oznámení DSO Hanácký venkov rozpočtové opatření č.10 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Želeč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.zelec.cz/file.php?nid=8484&oid=5958542
Nalezeno adres
2
DSO Hanácký venkov
Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy
IČ: 050 10 632
dso.hanackyvenkov.cz
hanackyvenkov@seznam.cz

OZNÁMENÍ
Schválené rozpočtové opatření č. 10 DSO Hanácký venkov
Do úplné podoby schváleného rozpočtového opatření č. 10 DSO Hanácký venkov v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři DSO Hanácký venkov, Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice .
Do úplné podoby schváleného rozpočtového opatření č. 10 DSO Hanácký venkov v  elektronické podobě lze nahlédnout na webových stránkách DSO Hanácký venkov:
dso.hanackyvenkov.cz, sekce Svazek obcí, Dokumenty DSO, Rozpočet a Závěrečný účet.
Oznámení vyvěšeno: 10. listopadu 2017
Oznámení sňato: …………………………
Razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení.
…………………………………………..\‘l

"MM“ VENKUV