Návrh rozpočtu MRG Němčicko 2018 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Želeč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.zelec.cz/file.php?nid=8484&oid=5958547
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
zpracováno:

strana: 1 / 2

Mikroregion Němčicko

datumNávrh rozpočtu na rok 2018

KEO-W 1.11.65 / Uc19ro

IČO: 69724326

Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 20172017 2018Kap

PŘÍJMY

Plnění rozpočtuSchválený rozpočet Návrh rozpočtu

Název

000017027001741160000 000000 0,00 200 000,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté tra

000000000400341210000 000000 59 370,00 59 370,00 59 370,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000402341210000 000000 25 950,00 25 950,00 25 950,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000402441210000 000000 16 140,00 16 140,00 16 140,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000402641210000 000000 14 250,00 14 250,00 14 250,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000403441210000 000000 7 410,00 7 410,00 7 410,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000404141210000 000000 8 460,00 8 460,00 8 460,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000404941210000 000000 15 990,00 15 990,00 15 990,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000405241210000 000000 44 700,00 44 700,00 44 700,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000406141210000 000000 8 010,00 8 010,00 8 010,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000406341210000 000000 21 600,00 21 600,00 21 600,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000407741210000 000000 2 490,00 2 490,00 2 490,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000408341210000 000000 15 090,00 15 090,00 15 090,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000408441210000 000000 9 060,00 9 060,00 9 060,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000408641210000 000000 17 490,00 17 490,00 17 490,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000408941210000 000000 5 610,00 5 610,00 5 610,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000409241210000 000000 18 510,00 18 510,00 18 510,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000409641210000 000000 16 320,00 16 320,00 16 320,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000000000041346330 000000 200,00 200,00 300,00Převody z rozpočtových účtů

000000000000021116409 000000 187 230,00 390 500,00 100 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků

000000000000021336409 000000 18 700,00 30 000,00 30 000,00Příjmy z pronájmu movitých věcí

000000000000021416409 000000 76,50 200,00 200,00Příjmy z úroků (část)

000000000000023106409 000000 29 000,00 29 000,00 0,00Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a dr

PŘÍJMY CELKEM 541 656,50 436 950,00956 350,00zpracováno:

strana: 2 / 2

Mikroregion Němčicko

datumNávrh rozpočtu na rok 2018

KEO-W 1.11.65 / Uc19ro

IČO: 69724326

Par OrgPol N+Z+Uz ZJ 20172017 2018Kap

VÝDAJE

Plnění rozpočtuSchválený rozpočet Návrh rozpočtu

Název

000000000000051826171 000000 1 358,00 0,00 0,00

000000000000053456330 000000 200,00 200,00 300,00Převody vlastním rozpočtovým účtům

000000000000050216409 000000 46 823,00 64 100,00 64 100,00Ostatní osobní výdaje

000000000000051396409 000000 2 776,00 20 000,00 18 000,00Nákup materiálu jinde nezařazený

000000000000051616409 000000 300,00 660,00 200,00Poštovní služby

000000000000051636409 000000 2 902,13 3 000,00 3 000,00Služby peněžních ústavů

000000000000051646409 000000 3 000,00 4 000,00 2 000,00Nájemné

000000000000051696409 000000 341 455,00 312 710,00 237 000,00Nákup ostatních služeb

000000000001751696409 000000 100 000,00 100 500,00 0,00Nákup ostatních služeb

000017027001751696409 000000 0,00 200 000,00 0,00Nákup ostatních služeb

000000000000051716409 000000 0,00 2 000,00 2 110,00Opravy a udržování

000000000000051736409 000000 427,00 5 000,00 1 000,00Cestovné (tuzemské i zahraniční)

000000000000051756409 000000 10 887,00 45 000,00 2 000,00Pohoštění

000000000000051946409 000000 9 602,00 10 000,00 5 000,00Věcné dary

000000000000052296409 000000 102 150,00 102 150,00 102 150,00Ost.neinvestiční transfery neziskovým a

000000000000053626409 000000 30,00 30,00 90,00Platby daní a poplatků státnímu rozpočt

VÝDAJE CELKEM 621 910,13 436 950,00869 350,00