Pozvánka na jednání ZM D. Bukovsko (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Dolní Bukovsko
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.dolnibukovsko.cz/file.php?nid=920&oid=5958666
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
VYHLÁŠKA

Všem členům zastupitelstva městyse, členům rady městyse a občanům Dolního Bukovská

Podle zákona ČNR č. 128/2000/Sb., o obcích g 92 ze dne

12. 4. 2000

svolávám 24. zasedání zastupitelstva městyse do zasedací

místnosti Městyse Dolní Bukovsko

na úterý 21. listopadu 2017 od 18.00 hodin.

Pro gram jednání:

8.

9.

NQWPPPF

Zahájení.

Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse.

Určení zapisovatele jednání.

Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Dotazy a informace o činnosti rady městyse.

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018.

Projednání a schválení „Dohody“ o vytvoření společného školského obvodu spádové školy.

Rozpočtová opatření.

Majetkové věcí. Směny pozemků koupě pozemků

10. Různé připomínky, dotazy & interpelace zastupitelů městyse. ll. Závěr

Žádám členy zastupitelstva městyse o plnou účast & dochvilnost. Pokud se někdo nemůže zúčastnit, je nutné, aby se předem omluvil (viz jednací řád zastupitelstva).

Každé jednání zastupitelstva městyse je veřejné, proto jsou zváni všichni občané.

Žádám o vyvěšení ve všech částech městyse a vyhlášení rozhlasem.

Mas—ws „. , 373 65 Dolní Bukovsko W okres České Budějovice

starosta městyse František Mazanec