Rozpočtové opatření č.8/2017

Ze samosprávy
Obec Čechtice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
IČO:

00231550

Městys Čechtice

Opis rozpočtových opatření

období: 10/2017 Rozpočet v tis.Kč

Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu Popis 8 8 Datum 24.10.2017 Druh: 1 231 11 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 223,00 Daň z příjmu fyz. osob 231 11 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 379,00 Daň z přidané hodnoty 231 11 00000 0000 0000 00 2321 2111 000 9,00 příjmy z posk.služeb-stočné 231 11 00000 0000 0000 00 3612 2111 000 30,00 příjem ze služeb—nájmy byty 231 11 00000 0000 0000 00 3722 2111 000 7,00 sběr a svoz kom.odpadů 231 11 00000 0000 0000 00 3725 2111 000 26,00 EKO—KOM separovaný sběr 231 11 00000 0000 0000 00 3399 2132 000 7,00 příjmy z pronájmu SD 231 11 00000 0000 0000 00 3613 2132 000 5,00 příjmy z pronájmu—nebytové 231 11 00000 0000 0000 00 3639 3111 000 46,60 příjmy z prod.pozemků 231 11 98071 0000 0000 00 0000 4111 000 109,56 dotace na volby _ 231 11 33063 0000 0000 00 0000 4116 000 261,00 přijaté transfery—pro školku, , 231 11 00000 0000 0000 00 3639 5021 000 107,00 ost.výdaje—mzdy,odvody—dohody \ 231 11 00000 0000 0000 00 5512 5031 000 2,00 pojistné—soc.zabezpečení 231 11 00000 0000 0000 00 6171 5038 000 1,60 pojistné na úraz ' 231 11 00000 0000 0000 00 3419 5139 000 3,90 tělových.činnost-poháry : 231 11 00000 0000 0000 00 6114 5139 000 9,90 volby—znak ČR 231 11 00000 0000 0000 00 3639 5152 000 38,00 teplo 231 11 00000 0000 0000 00 1031 5156 000 7,00 pohonné hmoty—les 231 11 00000 0000 0000 00 3632 5156 000 1,50 pohon.hmoty—pohřebnictvíi i 231 11 00000 0000 0000 00 3722 5156 000 10,50 pohon.hmoty—kom. odpady - 231 11 00000 0000 0000 00 5512 5156 000 3,20 pohon.hmoty—hasiči ' 231 11 00000 0000 0000 00 3639 5162 000 0,50 telefon 231 11 00000 0000 0000 00 5512 5162 000 5,00 telefon — hasiči 231 11 00000 0000 0000 00 3722 5163 000 3,00 pojištění IVECO 231 11 00000 0000 0000 00 1031 5169 000 104,00 nákup služeb — les 231 11 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 101,00 nakup služeb—stravenky 231 11 00000 0000 0000 00 6114 5173 000 2,00 volby — cestovné ; 231 11 00000 0000 0000 00 6114 5175 000 1,00 volby — pohoštění ? 231 11 00000 0000 0000 00 6171 5194 000 2,30 věcné dary-život.výročí 231 11 00000 0000 0000 00 4351 5229 000 40,00 pečov.služba—dotace 231 11 00000 0000 0000 00 3111 5336 000 213,43 neinv.transfery-pro MŠ IČO: 00231550 Opis rozpočtových opatření Období: 10/2017 Městys Čechtice Rozpočet v tis.Kč Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu

! Celkem za č 8: Příjmy 1 103,16 Výdaje 656,83 ' ......................................................................................... | Celkem Příjmy: 1 814,07 Výdaje: 3 602,42 Rozdíl Příjmy - Výdaje: —1 788,35

3666016 za grup/7245, man! „gif 77.65 ME

023. 10. 20/31

aaa—swg čem Manny-6.56 © 26? 65 C=m

iš: 231 550 na: maso