Tisková zpráva MAS Krušné hory ze dne 09.11.2017

Ze samosprávy
Obec Abertamy
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Poděkování všem zapojeným aktérům do projektu Místní akční plán

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov (reg. č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 ), jehož realizace začala 1. 6. 2016 dospěl do své konečné fáze.

Touto cestou bychom nyní rádi shrnuli aktivity, které byly v rámci projektu uskutečněny – např.

setkávání pracovních skupin, kam se mohl zapojit každý, kdo měl zájem o vzdělávání v území a jeho

rozvoj, Kulaté stoly aktérů vzdělávání, Řídící výbory, Den polytechniky a v neposlední řadě mnoho

vzdělávacích aktivit pro pedagogy a zřizovatele. Veškeré informace o těchto aktivitách naleznete na

webu MAS Krušné hory http://www.mas-krusnehory.cz/map/.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zapojeným osobám, subjektům a jejich zaměstnancům za

aktivní účast a těšíme se na další spolupráci při realizaci navazujících projektů.9. 11. 2017

Ing. Bc. Eva Urbanová

MAS Krušné hory, o.p.s.