Město Letovice hledá uchazeče na pozici ředitel/ředitelka technických služeb

Rada města Letovice

vyhlašuje výběrové řízení na poziciŘeditel/ředitelka Technických služeb města,

Příspěvková organizace,

Česká 1033/17
Místo výkonu práce: pověřené území Města Letovice

Druh práce: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města

Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších

předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po

zapracování a uplynutí zkušební lhůty.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018 nebo dle dohody

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtouUchazeč musí splňovat následující požadavky:

- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo ekonomického

směru předností)

- Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR

- Morální bezúhonnost

- Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

- Řidičský průkaz skupiny B

- Samostatnost, flexibilita

- Znalost práce na PC

- Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci

- Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se

k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství a ekologii výhodou.

Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace výhodou.Přihláška zájemce musí obsahovat

- Jméno a příjmení, titul

- Datum a místo narození

- Státní příslušnost

- Přesná adresa trvalého bydliště

- Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu

- Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty

- Datum a podpis zájemceK přihlášce se připojí

- Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání a dalších odborných

znalostech a dovednostech- Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců)

- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o

získání jiných odborných znalostí

- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace

- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve

smyslu zákona 101/2000 Sb.

- Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2018 – 2020.Způsob podání přihlášek

- Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty.

- Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TS, - k rukám starosty města

Vladimíra Stejskala – NEOTEVÍRAT“Místo podání přihlášek

- Městský úřad Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 LetoviceLhůta pro doručení přihlášek

- Do pátku 8. prosince 2017, 13,00 hodin na podatelnu MěÚ, Masarykovo nám. 210/19, LetoviceUpozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit,

případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky.

Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném

sdělení na podatelně městského úřadu.Bližší informace: na tel. č. 603 564 579 (starosta města) nebo 604 272 107 (místostarosta

města)

Vladimír Stejskal

starosta