Usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Třebenice - 16.10.2017

Ze samosprávy
Obec Třebenice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-trebenice.cz/assets/File.ashx?id_org=16960&id_dokumenty=87287
Nalezeno adres
5
Město Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
IČO: 00264521, DIČ: CZ00264521

Telefon: 416594301, e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města

Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů.

Usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Třebenice konané dne 16. 10. 2017 od 16.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Třebenice.Rada na svém zasedání projednala:

1. RM odsouhlasila program svého jednání.

2. RM provedla kontrolu plnění usnesení.

3. RM vzala na vědomí bez připomínek zprávu z poradenské a konzultační činnosti v Městské

knihovně v Třebenicích ze dne 25. 9. 20174. RM odsouhlasila pronájem sálu MěÚ Třebenic od 20. 10. 2017 do 30. 6. 2018 Mgr. Ivo

Černému, bytem Sokolská č. p. 64, 411 13 Třebenice za účelem schůzek a tréninků Klubu

stolního hokeje Třebenice každý pátek od 17.15 do 18.15 hod. za poplatek ve výši 1 000,--

Kč.5. RM odsouhlasila bezplatné zapůjčení sálu MěÚ Třebenice dne 18. 1. 2018 ZUŠ Lovosice

za účelem vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Lovosice.6. RM vzala na vědomí bez připomínek odpověď starosty TJ Sokol Třebenice na dopis od

města ohledně nevyužívaného areálu Sokolovny.7. RM pověřila Ing. E. Čmejrkovou přípravou podkladů pro pronájem služebního bytu

v Mlýnské ulici.8. RM odsouhlasila pověřit starostku přípravou podkladů pro Dodatek č. 21 k pojistné

smlouvě č. 772 0133325 2 a přizvat na zasedání rady makléře pojišťovny.9. RM odsouhlasila pověřit p. Vágnera zjištěním ceny svislé dopravní značky na akumulátor

s měřením rychlosti a ukazatelem SPZ vozidla, které překročí povolenou rychlost a návrh

předložit na jednání rady.10. RM odsouhlasila pověřit Ing. Jáhenovou jednáním se zájemcem o koupi pozemku p. č. 303/2 v majetku města Třebenice.11. RM odsouhlasila rozpočet na opravu cesty k pozemku p. č. 2577/2 v obci a k. ú. Třebenice zařadit do rozpočtu města na rok 2018.12. RM odsouhlasila návrh na ošetření porostů a kácení stromů ve vlastnictví města Třebenice

viz příloha.PaedDr. Martina Patrovská Ing. Eva Hajná

starostka místostarostka