Prodej části pozenků

Ze samosprávy
Obec Zliv
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.zliv.cz/assets/File.ashx?id_org=19327&id_dokumenty=6468
Nalezeno adres
3
Město Zliv
Městský úřad, odbor hospodářsko-správní


Zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1866/1 o výměře cca 100 m2

(celková výměra pozemku 428 m2) – ostatní plocha a části pozemku p.č. 1875/1 o výměře cca 255 m2 (celková výměra pozemku 37 348 m2) – lesní

pozemek v k.ú. Zliv u Českých Budějovic .


Vyhotovila: Ing. Michaela FišerováVyvěšeno na úřední desce: 10.11.2017

Sejmuto dne:(Tato nabídka se zveřejňuje na základě usnesení Rady města Zliv ze dne 8.11.2017, číslo 844/17

v souladu s ustanovením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

1875/1