Záměr pachtu zahrádky za DPS

Ze samosprávy
Obec Zliv
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.zliv.cz/assets/File.ashx?id_org=19327&id_dokumenty=6466
Nalezeno adres
4
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Město Zliv
Městský úřad, odbor hospodářsko-správní


Zveřejňuje záměr pachtu části pozemku p.č. 1845/1 o výměře 25 m2 (celková výměra pozemku 947 m2) – orná půda, pozemku p.č. 1845/7 o

výměře 133 m2 – orná půda a části pozemku p.č. 1845/28 o výměře 159 m2 (celková výměra pozemku 1994 m2) – orná půda v k.ú. Zliv u Českých Budějovic . Cena pachtu je 1268,- Kč/rok.


Žádosti se přijímají do: 27.11.2017


Vyhotovila: Ing. Michaela FišerováVyvěšeno na úřední desce 10.11.2017

Sejmuto dne:(Tato nabídka se zveřejňuje na základě usnesení Rady města Zliv ze dne 8.11.2017, číslo 838/17

v souladu s ustanovením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

1845/28