Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Harapátová

Ze samosprávy
Ústecký kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1717607
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb

Posmvate': M.,/$% WC?/743 WWW/W!

Místo poskytování zdravotních služeb: [! % M „říj/C gf MÉ/ŽDÝ 5; 4100 072 fťZ/šíffiš/ÉŽŽBŽ

Obor poskytované deavom Péče: H&M/Wm: A? 7

Končí svoji činnost k datu 3% %$. &'$/!?“

Datum, do kdy pacient může předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateii zvolenému pacientem: id?-íč- 20%?

Adresa pro předložení žádosti

M&V. Www MMM/wall) z? 23%er &% 6; 4100 59,2 Éďakqfěošw u 0 '

Pokračovat v poskytování zdravotních siužeib na tomto místě bude1: , _ May, „imf—(hu ff/ý/ZMJMM, $:- , W'74 a . _ ! , f . , V . ;? f/fm ???/2 J/zzé' Myť/gw fw: 4%: a 71 ina/“W MM. ..JZÁ/W /

!

' f \; QM WK/Á dne “90.1 4/4' Zďf? čm/ F5? MUDr. Dim-iw mpétůwi : ŠŠŠ; praktická zubní lékařka to "34 552963

....

_wummť.:

razítko a podpis poskytovatele

1 Nehodící se škrtněte