Krajský úřad Zlínského kraje – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení záplavového území toku Morava a vymezení aktivní zóny záplavového území toku Morava (vyvěšeno: 10. 11. 2017 – 27. 11. 2017)

Ze samosprávy
Obec Staré Město
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.staremesto.uh.cz/u_deska/2017/MeUSM_05790_2017.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
KM
15

1,8
80

461

KM
15

1,4
35

460

KM
150,675

459

KM
150,335

458

K
M

149,800

457

K
M

149,440

456

455

149,125

454

148,710

453

148,240

452

147,780

451

147,440

450

147,423

449
147,385

448

146,595

447

146,569

446 146535

445

146,070

444
145,705

443

145,230

442

144570

441

144400

440

144380

439

144335

438

144150

437

143,750

436

143,595

435

143,5
30

434

143,1
80

43 3

142,600432

142,365

431

142,225

430

141,785

429

141,775

428

14 1,5 10

KM

151,2
20

ZAÚS
TĚNÍ

BŘEZ
NICE

K
M

14
7,

41
3

S
IL

N
. M

O
S

T-
U

H
. H

R
A

D
IS

T
Ě

K
M

14
7,

07
5

Z
A

Ú
S

T
Ě

N
Í P

LA
V.

K
A

N
Á

LU

KM
146,564

OCEL. PŘÍHRAD. MOST ČD

K
M

145,700

Z
A

Ú
S

T
Ě

N
Í S

A
LA

Š
K

Y

KM 144,380

PO
H

YBLIVÝ JEZ KU
N

. LES

KM 144,065

KM

143,4
51

POTO
KA

ZAÚS
TĚNÍ

ZLE
CHO

VSKÉ
HO

KM 142,330

ZAÚ
ST
ĚN

Í O
LŠAV

Y

SILN


N
Í M

O
S

T

O
BC

H
VATU

I/50

O
C

EL.P
Ř

ÍH
R

AD
O

V
Ý M

O
ST

±
profil / průtok v m3/s Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Morava Olomouc 135 258 319 384 476 551
Bečva Dluhonice 239 466 564 662 792 892
Morava Kroměříž 341 512 589 668 776 860
Morava Spytihněv 363 514 582 651 744 817

Morava pod Olšavou 367 521 590 660 756 830
Morava Strážnice 375 525 588 649 730 790

kapacity koryta

Ä rozliv Q100

Ä

Ä

Ä

Ä

rozliv Q20

rozliv Q50

rozliv Q10

rozliv Q5

Æ

rozliv Q2

Legenda

Morava Q100 kraj Zlín

Morava Q20 kraj Zlín

Morava Q5 kraj Zlín

Aktivní zóna Moravy

povodeň 7/1997

rozliv Q500

Aktivní zóna přítoků Moravy

Rozliv Q100 přítoků Moravy

Zodp.projektant Vypracoval Kreslil Vedoucí útvaru
Ing. Gimun Ing. Gimun Ing. Iva Jelínková Ing. Iva Jelínková

Ing. Iva Jelínková
Formát: A1
Datum: květen 2017

Účel: Studie

Čís.zakázky:

Čís. Kopie:

Výšk. Systém: Balt p. v.
Měřítko : Čís. výkr.:
1:10 000ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Kraj: Zlínský

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU MORAVA
km PB 131,650, LB 133,020 - 186,800 LB rozliv 196,200

kraj Zlínský

Objednatel: Povodí Moravy s.p..

AZ.4.KM 156,900

513

KM 156,775

512

KM 156,650

511

KM 156,335

510

KM 155,755

509

KM 155,290

508

KM 154,990

507

KM 154,525

506

KM 154,225505

KM 154,166504

KM 154,069503

KM 153,992502

KM 153,9
21

501

KM 153,475

465

KM 153,075

464

KM 152,620463

KM
15

2,2
05

462

KM
15

1,8
80

461

KM
15

1,4
35

460

K
M

150,675

459

KM
150,335

458

KM
149,800

457

KM

156,875

POHYBLIVÝ JEZ + V. E.

KM
155,416

PŘÍTOK VRBKA

KM

151,2
20

ZAÚS
TĚNÍ

BŘEZ
NICE

±
profil / průtok v m3/s Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Morava Olomouc 135 258 319 384 476 551
Bečva Dluhonice 239 466 564 662 792 892
Morava Kroměříž 341 512 589 668 776 860
Morava Spytihněv 363 514 582 651 744 817

Morava pod Olšavou 367 521 590 660 756 830
Morava Strážnice 375 525 588 649 730 790

kapacity koryta

Ä rozliv Q100

Ä

Ä

Ä

Ä

rozliv Q20

rozliv Q50

rozliv Q10

rozliv Q5

Æ

rozliv Q2

Legenda

Morava Q100 kraj Zlín

Morava Q20 kraj Zlín

Morava Q5 kraj Zlín

Aktivní zóna Moravy

povodeň 7/1997

rozliv Q500

Aktivní zóna přítoků Moravy

Rozliv Q100 přítoků Moravy

Zodp.projektant Vypracoval Kreslil Vedoucí útvaru
Ing. Gimun Ing. Gimun Ing. Iva Jelínková Ing. Iva Jelínková

Ing. Iva Jelínková
Formát: A1
Datum: květen 2017

Účel: Studie

Čís.zakázky:

Čís. Kopie:

Výšk. Systém: Balt p. v.
Měřítko : Čís. výkr.:
1:10 000ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Kraj: Zlínský

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU MORAVA
km PB 131,650, LB 133,020 - 186,800 LB rozliv 196,200

kraj Zlínský

Objednatel: Povodí Moravy s.p..

AZ.5.