Archeologická / u metra Lužiny /, Praha 13 parc.č. 2131/384, k.ú. Stodůlky TSK-3103/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/1183650008.pdf?ids=wwMdAjlxsoi33M1kRinQXA==
Nalezeno adres
2
Hlavní město Praha „ Mariánské nám. 2, Praha 1 , IČ: 00064581, DIC:C20006458

zastoupeňé Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s.

se sídlem Řásnovka 8/770, l 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E

Ve smyslu š 36 odst. 1 zákona 0 hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR

PRONAJMOUT

část komunikace za účelem umístění pevného stánku

lokalita: Archeologická ! u metra Lužiny !, Praha 13 období: 01.01.2018 — 31.12.2018

výměra. 4 m2

budoucí nájemce Bahi s.r.o. IČO: 26514745 Sídlo: Werichova 942/5, Praha 5 , PSČ 152 00

Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl. m. Prahy a.s., Řásnovka nejpozději do posledního dne zveřejnění

Kontaktní osoba: Petr Fanoš, 3210 odděleni služeb veřejnosti; telefon:257015143 První den zveřejnění: 1/44 247%; Posledníden zveřejnění: QG'Í/l 20%

j %$? g/ffzr/ýv/

3, 110 IS Praha !,

\ 1

POdpÍS CI O[ÍSk razítka lir-Qcíngpg'ggg \ _: __ * ; ;. \'f [