Výpůjčka chodníku za účelem realizace nového povrchu a zábradlí TSK-3105/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/0963_001.pdf?ids=SMlu7fSzi9-pbxsh-y5OGBPbbhnQ==
Nalezeno adres
3
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Prahal, IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha ]

OZNAMUJE

Ve smyslu (5 36 odst. 1 zákona 0 hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR PÚJČIT

Výpůjčka chodníku za účelem realizace nového povrchu a zábradlí.

lokalita: parc. č. 194 , v obci Praha - Běchovice, k. ú. Běchovice období: na dobu neurčitou výměra: 109 m2

budoucí vypůjčitel: Městská část Praha - Běchovice

Mladých Běchovic, Praha — Běchovice, 190 11

Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8,110 00, Praha [, nejpozději do posledního dne zveřejnění

Kontaktní osoba: Jakub Tichý, 3100 Odd. obchodní telefon: 257 015 466

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ PrVní den zveřejnění: 11.11.2017 N. m PRAHY a S Řásnovka 770/841110 15 PRAHA 1

Poslední den zveřejnění: 26.11.2017

Otisk razil/m a podplx