pronajmout část komunikace viz tabulka TSK-3108/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/1183670004.pdf?ids=5nTph-pbxpl-0vxb39LFqNLOnf7w==
Nalezeno adres
4
Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, Praha |, IČ: 00064581, D1Č10200064581 zastoupené Techníclgou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Rásnovka 87770, 1 10 00 Praha 1

část komunikace za účelem umístění mobilního stánku.

Ve smyslu 5 36 odst. 1 zákona 0 hl. m. Praze

OZNAMUJE

(zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR

PRONAJMOUT

Číslo jednací Budoucí nájemce

Období

Výměra Lokalita

m2IČO

Parcelní č.

kat. území

1/18/367/0004 Ladislav ČERVEN , U průhonu 41/27, 170 00, Praha 7 - Holešovice

8.1.2018- 21.12.2018

nám. Míru, parková cesta u sv. Ludmily

13158911

4079/1

Vinohrady

1173637002 Kristina Slabá, Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov

01.05.2018 — 28.09.2018

Karlovo náměstí 9-10

769886

1166/1

Nové Město

1183670005 Kristina Slabá, Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5 - .šmíchov

02.04.2018 - 28.09.2018

nám. Míru, parková cesta u sv. Ludmily

769886

4079/1

Vinohrady

1173670469 Kristina Slabá, Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5 — „amíchov

27.11.2017 - 22.12.2017

nám. Míru, parková cesta 0 sv. Ludmily

769886

4079/1

Vinohrady

Občané mohou podat píšemné připomínky na TSK hl. m. Prahy, a. s. Řásnovka 8, 1 10 00 Praha ], nejpozději do

posledního dne zveřejnění

Kontaktní osoba: Adela Palíková, 3210 Oddělení služeb veřejnosti

telefon: 257015220

11.11.

První den zveřejnění: .. ........................

flfl. “2,011

Posledníden zveřejnění: ............

1G.

L.„ ..............

Mgr. Denisa Stonáčkova

Vedoucí odd. služeb veřcjnostf

201%