Londýnská 537/16, pč: 4087, kú: Vinohrady TSK-3109/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/9173610034.pdf?ids=aWjijPW6j9vvEIwghzA34A==
Nalezeno adres
2
H lavni město Praha „

Mariánské nám. 2, Praha ], iČ: 00064581, D1C1C200064581 zastoupené Techniclgou správou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Rásnovka 8/770, 1 [O 00 Praha 1 0 Z N A M U J E

Ve smyslu 5 36 odst. 1 zákona 0 hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR PRONAJMOUT

část komunikace za účelem vyhrazeného parkovacího stání

Čislo Výměra

jednací BUdUUC nájemce Období „ Parcelm

Lokalita MČ ICO kat. územi m2 č.

MC Praha 2, namesti 412_2017 _ doba

_ Londýnská . 9173610034 Š/HILÉŠOI/ggoóowaha neurčitá 25 537/16 2 00063461 4087 Vinohrady

Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl. m. Prahy, a. s. Řásnovka 8, 110 00 Praha ], nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Kontaktní osoba: Adela Palíková, 3210 Odd. služeb veřejnosti telefon: 257015220

Prvniden zveřejnění: . .......................

Poslední den zveřejněn': ...............................

" hl. m. PRAHY! a's'

'! JWWmf/ TECH. SPRÁVA mmm—nm;“ Řásnovka „018.3 ; 10 15 PRAHA 11

Mgr. Denim Síonáčková

Vedoucí odd. služeb veře 'noxti