pronajmout část komunikace viz příloha TSK-3110/2017

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/1183670002.pdf?ids=dwfOdf48FO-pbxsh-ZNbDDTzU4iQ==
Nalezeno adres
1
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 , IČ: 00064581, D1Č1C200064581 zastoupené Techniclgou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Rásnovka 81770, | 10 00 Praha 1 0 2. N A M U J E

Ve smyslu ©; 36 odst. 1 zákona 0 hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR PRONAJMOUT

část komunikace za účelem umístění pevného stánku

Číslojeclnací Budoucínájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelníč. kat.území m2

1/18/367/0002 Pekařstvíšumava group 51. 1.1.2018- 14 Vysočanská 65 9 27354059 628/173 Prosek s., Na Výšině 3373/11, 466 31.12.2018 01 Jablonec nad Nisou

1/18/367/0005 Lagardere Travel Retail, 1.1.18-31.12.18 10 Vinohradská 2 25099167 4098/1 Vinohrady a.s., Nám. M.Poštové 45/568 854/3, 26601 Beroun 2

Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl. m. Prahy, a. s. Řásnovka 8, l 10 00 Praha 1, nejpozději do posledního dne zveřejnění

Kontaktní osoba: Adela Pa Iíková, 3210 Oddělení služeb veřejnosti telefon: 257015220

44311. flow-E

První den zveřejnění: ...............................

Poslední den zveřejnění: ....... Z ......................

ÍVŽf/ff/ÚW? /

Mgr. Dením Stonáčkovcí

Vedoucí odd. služeb veřejn usti