Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7

Ze samosprávy
Obec České Budějovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.c-budejovice.cz/Lists/edn%20deska/Attachments/19857/Vykres_sirsich_vztahu.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


Záznam o účinnosti:

wem lampu—hm mim hu najma

„„ ..„m mmm:

mw ..... mnam: .., „... mm „M mp

_ PLOCHV MĚSKÉ ZELENÉ

noPAle Iummum
ufsrsx: KDMHMKADE

mmm lumhsmumlm
zisoawml TEPLEM — WMD

. hmm'uv rumem mr
Manka mmpnp': MLeem- mm Mm numl

HLAVNI smcE
(15mm HLAVNI KDMHNWCE

PŘILOHA Z opatření obecné pavahy

Změna ?, 2 územního plánu České Buděiwice
v mnm Hamm & v Hájsčku |

! hmmm namr uuu mar/:- 7
tama

zon/u

"""II.2.2

wvÍ-mm \n ..a. vw zm.
na.. mw
Výkles HH! mm