Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7

Ze samosprávy
Obec České Budějovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.c-budejovice.cz/Lists/edn%20deska/Attachments/19857/Koordinacni_vykres.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Záznam o účlnnostl:
wem lampu—hm mim hu najma
nm nm mmm:

hw .... Wm.: .., u... u...; mam na:hmnice vymezen ploch ! mzduným mnichem vyuzm
_ mmm verismu pmmnsm * zm purkuvd (zp)

_ Pmmv naunsxtun www , mmm (mf)
_ mmm wmvm mmm-mumm * :anim dummy pm mmm hmmm. u. Indy (u)
snem SPECWM PLUCHV — phchy : uummi pudmínkami využm (SP)—j— ÚSES * binknr'mr "mmHg-Hmmm (NBK) ]“h _ Vlk "Í
-— ass * bimntmm Iukdmí ""“" " " 'm

-———-— ocmuuz mm upnnycn napojila
minulem ImmPŘÍLOHA 2 npatleníohsmé povahy

Změna č. 2 územního plánu České Budějovice
v lokalnách Hardtmuthava & V Hájeěku I

- - "W“ "““"“ “""“ . mmm.. him“ a... mm. 1

mm.-_ mm "čin

mm
M: = nm mh! .W „. „. pam mf“
“ = „.,
1.5. LINECKÁČTVRT „„ mm... M &'$—„m 11.2.1