Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje na oddělení realizace systémových projektů, odboru evropských záležitostí 10.11.2017

Ze samosprávy
Jihočeský kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=157281&par%5Bview%5D=0
Nalezeno adres
1
Pozn: Bližší informace najdete na www.kraj-jihocesky.cz v sekci „Občan a úřady“, rubrice „Pracovní příležitosti“ kromě
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ i vzor přihlášky a další důležité informace.
PM 2541 dle RŘ /57 – změna č. 138Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo

Finanční manažer projektu Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje

na oddělení realizace systémových projektů, odboru evropských záležitostí
11. platová třída, doba určitá, nástup možný od 1. 1. 2018

místo výkonu práce: České Budějovice

Pracovní
náplň:


- příprava žádostí o platbu a zpráv o realizaci projektu Implementace Krajského akčního
plánu Jihočeského kraje

- spolupráce s realizačním týmem projektu vč. partnerů
- finanční řízení a administrace finanční části projektu
- dohled nad financováním projektových aktivit a stavem rozpočtu projektu, jeho

aktualizace v průběhu realizace projektu, spolupráce na přípravě žádostí o změnu
- spolupráce s řídícím orgánem (MŠMT) a kontrolními orgány


Požadavky
na:

předpoklady pro
vznik prac. poměru

dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění

dosažené vzdělání vysokoškolské: magisterský nebo bakalářský studijní program

obor školního
vzdělání

ekonomické vědyznalosti oboru

- základní znalost projektového řízení
- znalost operačního programu OP VVV, pravidel pro žadatele

a příjemce, zejména procesů finančního řízení výhodou
- znalost IS KP14+ výhodou
- základní znalost účetnictví výhodou


jazykové znalosti - znalost anglického jazyka výhodoudalší znalosti,
dovednosti
a předpoklady

- výborná znalost práce na počítači (MS Office)
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- schopnost týmové práce
- časová flexibilita
- ochota se dále vzdělávat
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz sk. B výhodou

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , odbor kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský
úřad byly doručeny nejpozději do 27. 11. 2017.

Podrobnější informace o pracovní pozici: Ing. Martin Plucha, tel: 386720189, e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz
Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky).

Přílohy přihlášky jsou:

1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o
dovednostech týkajících se správních činností,

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
4. souhlas se zpracováním osobních údajů.
Přílohy přihlášky budou uchazečům odeslány zpět společně s oznámením výsledku výběrového řízení. Přihláška
zůstane ve složce výběrového řízení do doby skartace dle skartačního řádu.


10. 11. 2017
____________________________ ___________________________
datum vyhlášení ředitel krajského úřadu