Výzva k odstranění vraku – č.V41/2017

Ze samosprávy
Obec Kladno
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1465499
Nalezeno adres
1
Statutární město

KLADNOKontaktní spojení: Tel: +420 312 604 382 Email: odbor.ziv.prostredi@mestokladno.cz

Fax: +420 312 604 390 Web: http://www.mestokladno.cz

Strana č:1

Výzva k odstranění vraku – č.V41/2017Statutární město Kladno, vlastník místních komunikací (dle ustanovení § 9

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění), zastoupeno

Magistrátem města Kladna, odborem životního prostředí,vyzývá vlastníka vraku k odstranění vrakuz místní komunikace (na základě ustanovení § 19 výše uvedeného zákona, kterým

je m.j. na místních komunikacích zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je

trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou – vrak).Jedná se o vrak s identifikačními znaky: Ford Escort

SPZ: bez (5U6 9556)

barva: fialováVýše uvedený vrak je odstaven v ul. Čechova, Kladno.

Odstranění vraku oznamte na výše uvedenou adresu nebo na tel č. 312 604 539

Neučiníte-li tak, bude vlastník místní komunikace postupovat v souladu s § 19 odst.

3 zákona. Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne doručení této výzvy

vrak odstraní a zlikviduje. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše Kč

300.000,--.

Ing. Radovan Víta

vedoucí odboru ŽP

Datum vyvěšení: 6.11.2017
Bude sejmuto: 6.1.2018
Skutečné datum sejmutí:

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNOVaše zn.: Vyřizuje: Kladno:

Č. jednací:

ADRESA:
David Berky

Revoluční 1831/7 412 01 Litoměřicedddd

Ing. Havliš, tel. l. 539 2.11.2017

7889/17 Ev.č. 194437/17


Odbor životního prostředí