Rozpočet městyse Choltice na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2020

Ze samosprávy
Obec Choltice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.choltice.cz/index.php/uedni-deska/urednideska/1208?task=download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

-1-
-

Finanční plán oprav a investic na rok 2018 a výhled na roky 2019-2022

Schválené akce
Předpokládané

náklady v tis.


Skutečné
náklady

v tis. Kč
Termín realizace Poznámka

Chodníky

Stavba chodníku U Kvartýru – ZŠ

Zhotovitel:

300 Zahájení: 1.3.2018
Dokončení:

Žádost o dotaci od PK

Opravy chodníků dle potřeby

Zhotovitel:

50 Zahájení: 1.3.2018
Dokončení:

Místní komunikace

Povrch MK U Obory II. etapa

Zhotovitel:

2 200 Zahájení: 1.3.2018
Dokončení: 30.6.2018

Vč. chodníku a
veřejného osvětlení

Opravy výmolů a 3 silničních vpustí

Zhotovitel: SÚS Pardubického kraje

150 Zahájení: 1.7.2018
Dokončení: 30.9.2018

Školství a sport

Dětské hřiště u zámku I. etapa

Zhotovitel:

300 Zahájení:

Dokončení:Pořízení PPS 12 pro hasičský sport

Dodavatel: Radek Vinckler – servis hasičské techniky

140 Zahájení: 3/2018

Dokončení:

Sportovní hasičská
stříkačka pro SDH

-2-
-

ČOV a kanalizace

Provzdušňování kalové nádrže ČOV– II. etapa

Zhotovitel:

200 Zahájení: 2/2018

Dokončení:Odkanalizování dešťových vod od hrobky Thunů

Zhotovitel:

20 Zahájení: 3/2018

Dokončení:Oprava kanalizace v Ledci – před hostincem Na Výsluní

Zhotovitel:

50 Zahájení: 6/2018

Dokončení:Zhotovení kanal. šachty ul. Lipoltická před čp. 270

Zhotovitel:

20 Zahájení: 6/2018

Dokončení:

Veřejné osvětlení

Výstavba osvětlení v ul. U Obory – II. etapa

Zhotovitel: CITELUM s.r.o.

Zahájení: 3/2018

Dokončení: 6/2018

Byty

KoupalištěZámecký areál-3-
-

Zámek - 3 ks arkádových oken – zámek nádvoří

Zhotovitel:

255 Zahájení: 1.7.2018
Dokončení: 31.10.2018

dotace od PK

Radnice

Pultové okénko – stavební úřad

Zhotovitel:

30 2/2018

Pultové okénko – pokladna

Zhotovitel:

30 1/2018

Rekonstrukce střechy budovy OÚ Ledec

Zhotovitel:

350 7/2018 Vč.komína a okenElektro přípojky

Elektro – přípojka Choltice západ

Zhotovitel:

100 Zahájení:

Dokončení:

Napojení lokalityNakládání s odpady

Úprava stání na separovaný odpad ul. B. Jelínka

Zhotovitel:

30 oplocení

Zdravotní středisko-4-
-

Zázemí technických služeb (býv. kravín)

Oprava střechy

Zhotovitel:

50 3/2018 Zatéká

Zhotovení skladovací místnosti

Zhotovitel:

70 3/2018 Podlaha, příčka, dveřeHřbitovní areál

Rekonstrukce památníku padlých v 1.sv.válce

Zhotovitel:

50 6/2018 Včetně pamětních
desek padlých

Oprava hřbitovní zdi

Zhotovitel:

50 6/2018 U studnyZáměry 2018-2019 (podle vývoje rozpočtu)

Rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál)
Včetně nového vstupu

Radnice – opravy oken Jižní strana

Rekonstrukce chodníků od nám. sv. Trojice do Nádražní ulice možnost dotace

Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3-5-
-

Chodníky ul. Jedousovská

Projektové práce v roce 2018

Projekt rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál)

Projektant:

55 2/2018 Rozšíření kapacity,
nový vstup

Projekt Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3

Projektant: VDI Projekt s.r.o. (ing. Kučera)
48,4 6/2018 Studie, DÚR, DSP, PDPS

Projekt Úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce
v Cholticích

Projektant: VDI Projekt s.r.o. (ing. Kučera)

216,6 12/2018 Studie, DÚR, DSP, PDPS

Projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Projektant: ing. Jan Pavliš

192 5/2018 DÚR, DSP, PDPS

Projekt na rekonstrukci zdravotního střediska

Projektant:

Část praktického lékaře
a zubního

Projekt rekonstrukce chodníků od náměstí sv. Trojice do
Nádražní ulice
Projektant: ing. Tomáš Rak

200 1/2018

Projekt na stavbu ulice Na Hlásku – rozšíření
Projektant: ing. Tomáš Rak

50

Projekt multifunkčního hřiště (umělá tráva, dráha)

Záměry 2019-2022

Revitalizace Podrybníčků a Marešáku Máme projekt, čeká se
na vhodný dotační titul

Úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce v Cholticích Pracuje se na projektu

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Pracuje se na projektu,
možnost dotace

Rekonstrukce kabin Kompletní-6-
-

Rekonstrukce knihovny Máme studii

Komunikace Na Hlásku – I.etapa Máme projekt

Rekonstrukce zdravotního střediska – I.etapaDalší akce lze realizovat podle dokončenosti připravovaných projektů a s ohledem na možnosti získat dotace a schopnost spolufinancování ze strany

městyse.