Rozpočet SOP na rok 2018

Ze samosprávy
Obec Pilníkov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://pilnikov.cz/U_DESKA_18/Rozp_SOP_2018.pdf
Nalezeno adres
1

Společenství obcí Podkrkonoší

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov , IČO 70958441, tel. 499 395 263 /Vítězná

Rozpočet SOP na rok 2018Příjmy

Paragraf
rozpočtové
skladby

Položka
rozpočtové
skladby

popis částka

4121 Členské příspěvky od obcí 222140

4121 222 140

3639 2111 Příjmy – půjčovné majetku + za služby pro KJH 20 000/za služby/ +
58 000/MAS/

3900 Komunální služby celkem 78 0006310 2141 Příjmy z úroku 500

6310 Obecné příjmy a výdaje fin. operací 500

3900 2324 CSS 1 019 000

3900 Ostatní činnosti celkem 1 019 000Příjmy celkem 1 319 640

8115 Financování – změna stavu prostředků na
bankovních účtech - rezerva

28 620Příjmy celkem včetně financování 1 348 260,-


Výdaje

Paragraf
rozpočtové
skladby

Položka
rozpočtové
skladby

popis částka

3349 5169 Zpravodaj – informační brožura 12000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000

3639 5139 materiál 20 000

3639 5166 Služby pošt 500

3639 5166 Manažerská činnost, podíl CSS 80000 + 116 160

3639 5169 Služby účetnictví 10 000

3639 5171 Opravy a udržování majetku 8000

3639 5168 Služby IT 8000

3639 5175 Akce podporované SOP/O sošku Podkr.
Sněženky, pohár v nohejbale/

15 000

3639 5222 Dotace pro NNO 50000

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené

307 660

6310 5163 Poplatky bance 3 0006310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 3 000

6320 5163 Pojištění majetku 4 200

6320 Pojištění majetku 4200

3900 5011 CSS 758 000

3900 5031 CSS 190 000

3900 5032 CSS 68 000

3900 5038 CSS 2400

3900 5024 CSS 3000

3900 Ostatní činnosti /projekt CCS/ 1 021 400

Výdaje celkem 1 348 260,-Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018 jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Celkové příjmy: 1 319 640,- Kč

Celkové výdaje: 1 348 260,-

Financování: /8115 – rezerva/ 28 620,-

Rozpočet je sestaven jako schodkový, s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt financováním /

zůstatek na BÚ SOP/.Sestavila: M. Hlušičková a Petr HrubýSchváleno dne 14. 12. 2017 valnou hromadou SOP.