Přerušení dodávky pitné vody

Ze samosprávy
Obec Svoboda nad Úpou
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.musvoboda.cz/attachments/1938_preruseni_dodavky_pitne_vody.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

N
8
0

D
N

8
0

P E
9 0

P
E
9
0

P
E

6
3

P
E

9
0

D N
8 0

P
E
9
0

P
E
9
0

PE 63

P V C 9 0

DN 80 DN 80

P
V

C
2

2
5

P
V

C
2

2
5

P V C
2 2 5

D
N
5
0

D N 8 0

DN 80 DN 80

D
N
5
0

PE 63

D N
2 0

0

D
N
4
0
0

D
N
4
0
0

DN 500 DN 400

D
N
4
0
0

D
N
4
0
0

D
N
4
0
0

D
N
4
0
0

D
N

4
0

0

ře
ky

D
N
2
2
5

D
N
2
2
5

D
N
2
2
5

D
N
2
2
5

D
N
225

D
N

2
2

5

VŠ 211

VŠ 12

VŠ 212

S ekční šoupě

Sekční šoupě

potrubní most

chránička - tvárná litina DN 100

chránička - ocel 200 chránička - P E 16 0

Výúst ní obj ekt

PE 32

P
E

3
2

PE 32

O
lovo, př ípojka pro h řbitov

porucha, t rasa neur čitá

ventil se m
usí na lé zt

493

490

422

284

286

287

288

285

411

165

222

533

559

406

405

526

516

407

403

402

200

424

401
421

513
423

409

482

426

496

341

448

410

535

201

171

492

289

176

194

284

286

287

288

285

411

222

200

424

289

Měřítko 1 : 1250

20 0 20 40 60 80m

Objekty s přerušenou dodávkou pitné vody (zeleně) - oprava poruchy dne 17.1.2018