Výsledky hlasování ve volebních okrscích č. 1 a 2 v obci Šestajovice sken047

Ze samosprávy
Obec Šestajovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/aktualni-vyveska/?action=get_file&id=64229bc1af098e95
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Datum a čas: 13.01.2015 15:42 List č,: l

OPIS výsmznxu HLASOVÁNÍ vm vansaníu omnsxu

Obec OkrSek KCl Název obce

Identlflkace okrsk 538876 1 4 Šestajovice

Kolo volby 1
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého

a zvláštního seznamu voličů : 1180
Počet vollču, kterým byly vydány úřední obálky : 875
Počet odevzdaných úředních obálek : 575
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 873
Kontrolní čísla 2Č4kand. Jméno a příjmeníMlzek Topolánek
MLchal Horáček
Pavel Fischer
Jlží Hynek
Petr Hannig
Vratlslav Kulhánek 9
Mlloš Zeman 154
k Hilšez 74
Drahoš 321

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
s,
9.

5295 Kčq: 9099 Po5l.kand.' 9Konev opisu

533575 — 1 - 2039586419 PE

Datum a čas: 13.01.2015 15:A7 List č.: l

OPIS výsnlnxu nnnsováni Vl vongsuíu oxnsxv

Obec Okrsek KČl Název obce
538875 2 5 ŠestajoviceIdentiflkace okrsku

Sumarnl kontrolní číslo den po požlzenlz 2039513903Kolo volby
Celkový počet osob zapsaných do Výplsů ze stálého

a zvláštního seznamu vollčů : 1293
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 936
Počet odevzdaných úředních obálek ; 936
Počet platných hlasů ve volobnlm okrsku celkem : 929

Kontrolní Číslo 2

Č.kand. Jméno & prijmeni.l erek Topolánek
2 Michal Horáček
3 Pavel Fischer
4. Jiří Hynek
5. Petr Hannig
5
7
E
9Vratislav Kulhánek 5
Mlloš Zeman 193
Marek Hllšer 101
Jlžl Drahoš 317

Kč?: 5744 ch: 9544 Pos1.kand.z 9Konec opisu

538876 - 2 — 2039813803 PE