18-9-417.4.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/9-2018/18-9-417.4.pdf/download
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Slalutámíměslo Oslrava\ ' 55— wmmnm Rozpocet
mšs'sky' obvod Ostravi mňmkígmfggjwhh

úřad misBkéhD obvod ;, m m není . ., ,

Ě _? W % SOUVISejIcI dokumenty
umim - 5 -m.- ZDI“

„M,

mmámďupmdwuw

Mim „www. „„
£ „„ a.

Schválená rozpoctova opatření na rok 2018Na základě %“ onu č. 250/2000 Sb., () mzpnčmvých pravídl —h územních rozpačlň, ve zvůli
pozdějších předpisů, zveřejňuje mšslský obvad Ostrava _ Jih „mnm mq—mčmvá opatřem'
na rok 2013.Schválená rozpočtová opatření na mk 2018 jsou zveřejněna nu webových stánkách
městského ohvndu www„o\mj z v sekci “Radnice“ _ „aninně zveřejňované dnkumenly“ _
..8. Dokumenly“ _ „Schválená rozpočtová opatření * mk 2018'1V listinné podobě jsou knahlédnutí uložena na odburu financí a rozpočtu Úhdu městského
nbvudn Ostrava _ Jih, Horní 791/3, 700 30 Oslava _ Hrabůvka, v kanceláří č. 314 budovy A.Ec. Marlin Bednář
siamsw

OSTRAVA

OSTRAVA-JIHm