18-18-2361.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/18-2018/18-18-2361.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Statuíáml město Ostrav ,“ng M UW Rozpočet
mis-ský obvml Osl.-iv (ML-ulmmomlo nm tu

úřad misukého obvod “**" WW“ čím-ll

W WW"

„vt-„„v Dim- znlll

související dokumenty

„o .v.

„ „us,-Www
Schválený rošřoššlwlnrlok 2013 a střednědobý

výhled rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-JihNs základě zákona č 250 00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zve“ nuje městský obvod Ostrava _ th schválený rozpočet na rok 2018
s střednědobý výhled tozpoetu ns ohdnhí 2019 _ 2020 příspěvkových organizací n'íwných

statutárním městem Osmva, městským obvodem Ostravu-Jih.

Schválmý mzfměet na rok 2018 s střednědobý výhled m,.poc—tu tu. období 2019 _ 2020
příspěvkových organil' ' je zveřejněn ns:
. úřední dem městského obvodu. webnvy'uh sn—n'nksch městského ohvodu www.ovli'ih.cz v sekci „Radnioe“ _ ,yovlnns
zveřejňované dokumenty- „ „tl. anumenty“ _ „Rozpočty a střednědobé výhledy tozpočtu
příspěvkových otganlzzcr . „R(vpočet ns rok 2018 s snoduědohý výhled rozpočtu na léta
2019 _ 2020:

VListinné podobě je knahlédnuu' nložm na odboru lípami & mzpm—ltu Úhdu městského
obvodu Osu-dwi Jih. llcmt' 791/3, 700 30 Ostrava _ Hrabůvka. vkanccláři č. 320 budovy A.OSTRAVA

OSTRAVA-JIH

w