18-21-2838.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/21-2018/18-21-2838.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
mamma/<a

IH IHWIIHHIHF“IHIHHIHIIWIIFIIIIHStatutá'm mesta csvava
um měsského obvodu Oslava-Jm
nnborsprávních člnnostívase značka — „_ » , „ „J
z_e dne \, . „ _ ]
C Jv JlHOOZÚói/IXOSLÍ Ka JM) “l'ý'h'm
Sp zn JHI/(WMSIV'IWOSC/Ku346 11 m "|"
Vyřizuje Film Kaúmá ' “ “ !
Taefon 110 599 430 361 !
Eman pw karknzn'mm „na
Datum, UUULZOIB
\'EŘEJNÁVVHLÁSKA
» dnmčmi pix wxmoui
pudla & 25 uikun'd Ě snu/unu Sb., správu! řád' ve Luční pozdějších předpixů
mmm mm Ludmilu AndemvskáJ inka zákonný zánupcuNm. Alen, Bendíknv
Vnclrnu mem m5
04. avnanbmu, písemnost plo »ýsc uvedeného ne — m' sp „\ „Hmmm 1705 K “ G_ 10
„nm—na na [ adu měankéhn shodu Usmwm, odm správních cuumsn, Holm' 3, nwmrumbmm

\mdmn) přízemhč m nz

Plscrmmstije mnm »)7,\cdunnr \ úmm dny* pouríčh'. slíedn ud x 0042 00 hud „ H mr uo hud clmck
m1 3.0071130 m1 a 12 30716 001on

um 2 cunxnnehomm mmm „mm. se mea pn doh“ pmnúcli dnů masem obwklým podle š
76:me mmm dl.-n m.; Unity u puwžuje v:- den doručení.Pctm mnm
mmm
nprimčwx \\ředm' mtm

Hu'vv 7:1' mm “mam.“ "wc.voe \ mc mamma—„ ' ._ '
x_wlwcvalhcz 55.5 uzlu mmm mu QŠĚĚŠĚÉ ŘEŽ!

OSTRAVA-JIH