18-23-3278.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/23-2018/18-23-3278.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

Ú smuwn; město Ostrava,
L + > mšslsky obvod Ostravamh
?; % odber byxovehu a nsrammo naspudatstw

, O:.:námení

Oznámení adresného
prostoruvýpůjčkusxnmmm' menu o. mw, Městský obmd ()suavurlvh, Mlldmuje masný zamer lm výpůjčku pmmm—

Iialnslrňlní úlcn : Zábřeh und Odrouvlastník: Statutární meno 05mm, na mnm: on 5 141013, smnn mém caw;
>\ ěíeno „vlálakému UM Udu &$meth

druh nemnvnnm: pmstnr (; \ýméřc ;
nhjcklu & [! Asy my _wc mem pozemku parc. č
Gmťjevom 459W !, Osm“ a-Zábřeh

32 02 m7 xl nad7cnmím podmží u 1 pcdumním ponlldžl
zam nn admnnn mísu;

účel výpůjčky: pnn uzmaní mnbllního huwa: „ pujčowvy zAlavomích pomucck
duha výpůjčky: nwrčna, s unnesmn 'pm'čdm dobou

obecně ]vnspišné polcčnusn Mobmn' ne;—pm Ondrášek. n LM., mo zsnsmm „» sldlcm Gurnevmu
45% L Uauzwa' Lahm

o zveřejnění mravního zámčm nn mmm. prom—ru .whualn Rad.. ménského obvodu Umanxh .n) m
“Wow/ním Čv 5952'M4 dne 2! [2.2017

Městský nhwd Osmnawlih mřciňuje \ snuladu nstnnmcnim ; 39 ndst. 1 nikomu č. iza/lom: sh.,
() ulicích (nbevni zřínllíl :! 0Z\ města ()A u\_» č. 14/211137 Š xml měsla Uctrhy. ve měni
poničjších předpíxů, nnmný ěr na & || pmnm. o » něře sam: ml » |. nadzemním
plnildžl' & L nadzemním podlaží umrklu 459, km; je suučás'í puzcmku pm. 5. u. 2024 v k '.
Zflhřell mld Odrou, na adr m "|qu Gurl'immu 459/11, Ostrava—Zábřeh, uhccuě prospřšllé
špaleřnnsli Mobilní hospic Ondnišck, o.p.s. učo Zúxsul7ó.sc ddlvm (iurt'jevova 450/11, mmm. ,
umu, ml dobu ncurčllou : výpovědní dubnu m měsícu. „ účnlcm prumznvání mnhilniho nnspice
a půjčovny nlmvunlích pomůcek.K lomum záměr“ se na ») \ádřn nebo podal „ne' mbíd píwmnb nn Únd „mmm ub\ adu Osmnadwh,
Hmní "Sl/„l, 700 30 Cam.“ vabůvkn po dobu ucřsjnbm' nu \\hdm' descc. lnfmmacc podá odbor
lmove'ho :: nsmnn'hu howodzižstvl, budmn & přínmí, císlc kztucehřc L) 023. Ing Ivana mmm,
tel cm.; 59960329, c-Hml: wanahabmvmýjavajlh »;

Nahídk) dnručune pa slanuvencm Lunmnu nemusí být zohlcducn)

Mčmky obvod Umma-Jih .=. »ymnznyc mm odchýlit == od uvedených podmínuk.

Bc. Martin Bednář v. ..

mmm
„nn m n mc an cnw Hmmm 'Š' „mm chzuuscusw gg-g gagy 53! |!
www mmm a ma ucm máš—ZDYm/uim '

OSTRAVA-JIH