Rozpočtové opatření č. 1/2018

Ze samosprávy
Obec Bechlín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

OBEC BECHLÍN

IČO 00263 346

Rozpočtové opatření č. 01/2018

PŘÍJEM VYDÁNÍ

Daňové příjmy

17 182 000,00

Běžné výdaje

13 278 671,00

Nedaňové příjmy

876 865,60

Kapitálové

příjmy

20 000,00

Kapitálové

výdaje

5 291 329,00

Přijaté dotace

491 134,40

Příjem celkem

18 570 000,00

Výdej celkem

18 570 000,00

KONSOLIDACE

PŘÍJMŮ

KONSOLIDACE

VÝDAJŮ

Příjem po

konsolidaci

18 570 000,00

Výdej po

konsolidaci

18 570 000,00

Rozpočet obce

schválen jako

vyrovnaný

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA NÁVRHU ROZPOČTU 2018

Datum

zhotovení

Datum zveřejnění na

internetových stránkách

obce - úplné znění

Datum

zveřejnění na

úřední desce

Datum

schválení

Číslo

usnesení

Datum

sejmutí na

internetových

stránkách

Datum

sejmutí na

úřední desce

04.12.2017 04.12.2017 04.12.2017 20.12.2017 101/2017 20.12.2017 20.12.2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018

Datum

schválení

Číslo

usnesení

Datum zveřejnění na internetových

stránkách obce

Datum sejmutí na internetových

stránkách obce

20. 12. 2017 101/2017 21. 12. 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2018 - vyhotoveného ke dni 15. 01. 2018

Datum

schválení

Číslo

usnesení

Datum zveřejnění na internetových

stránkách obce

Datum sejmutí na internetových

stránkách obce

15. 01. 2018 13. 02. 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ – bylo provedeno v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením zastupitelstva obce č. 51/2015, ze dne 02.09.2015,

v souladu se směrnicí č. 14 „K rozpočtovému hospodaření“.

Úplné znění v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Bechlín.

Úplné znění uveřejněno v elektronické podobě na www.bechlin.cz.

zpracovala: Koťová za Finanční výbor: Ing. Soušek

starosta obce : Suchý Al.OBEC BECHLÍN

IČ: 00263 346

ROK: 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ – text č. 1 /2018

K datu : 15. 01. 2018

PŘÍJEM / Kč /

Paragraf,

Položka

ÚZ

Org.

Text Rozpočet schválený Změna Rozpočet

upravený

1. 4111 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 57 000,00 57 000,00

2.

3.

4.

5.

Příjmy rozpočtu - celkem 18 570 000,00 57 000,00 18 627 000,00

VÝDAJE / Kč /

Paragraf,

Položka

ÚZ

Org.

Text Rozpočet schválený Změna Rozpočet

upravený

1. 6118 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 57 000,00 57 000,00

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Výdaje rozpočtu - celkem 18 570 000,00 57 000,00 18 627 000,00

Zpracovala: Koťová