Výzva k podání nabídky

Ze samosprávy
Obec Vranovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Obec Vranovice
Dim Emo . ven/mv. km/ Jihomoravský

Ve mewlcích dne 12.2.2018

vv'ZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

N EV VEŘEJN ZAKAZKV MALÉHO ROZSAHU

„Vranovice, ul. Dlouhá: oprava místní komunikace"

IDENTIŠIKACNÍ ÚDAJE ZA VATELE

udavaul. om mmm

mmm „Amina Ing. !anllelůmn mmm Ubu:

Sídlo Sknnn 1 nov 15 V\mwvme

11“ 00233711

DIČ 6211112113720

Kmmmm' „mhd ws \'Ecv veme zakázky: lng. !nnHeukzr. mmm uhcc
fm. 519433101,6112255M1

mm mmmwmmwce euVýše uvedený zadavatew vás vyzývá kpodám' nabídky na vefexnod zakázku mém; razsahu na opravu
\mmunikace a veřejného osvenem udávanou vsomadv s „mnm/e 5 s a 5 31 zákona č. 134/1015 Sb, o
zadávánr veřemv'ch zakázek

\nřurmace o předmětu a podmínkách mnem veřejné zakázky malého rozsahu na1emete vzadávací
dokumenmca, kterou \le převzít za úmatu pokrývancí náklady na Jejich kaplmvám' 500ch dne 21.2.2015 v
15.30 hud na adrese Obe: Vrannvice, m. škdvn' 1, 591 25 Vranowce, tel. 519 433 103, arma“
podaíelnaQymnuvice eu v (emo termín prubéhne rovněž prohh'dka staveniště Zadávam'dokumentan Aetřeba
(e\efunickv neba e\eklmmckv předem objednat.Puíadovaný mnn'n realizace: 31.7.1013
Kríteriem výběru dodavatele je cena.

mna pro podání nabid k“ s 1013de 17 nadEwt/ravnlSPa/ení UPM/uv 11. 00183 7M F\ .W 25 Tali/9433101 \mmym
< „' 1352170309778!le wm lm mmm

www wannwt“ eu Email. amgvmnnvmeev

sm!