Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek


Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek

Kdy: 20. 2. 2018 od 19 hod.
Kde: jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek,

Revoluční 36, Velký Osek

Všichni občané Velkého Oseka a veřejnost jsou srdečně
zváni. Program zasedání je vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu obce Velký Osek.
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek


I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek


Obecní úřad obce Velký Osek v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek, které svolává starosta

obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek

Den a doba konání: 20. 2. 2018 od 19:00

Návrh programu:

1) Prezentace projektu rekonstrukce Dělnického domu

2) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2017

3) Inventarizace majetku obce za rok 2017

4) Koupě a prodej pozemků

a) koupě fotbalového hřiště

b) prodej nově odděleného pozemku č. 765/14 u areálu bývalých Českých dřevařských závodů

c) prodej nově odděleného pozemku č. 662/5 v ulici Palackého

d) prodej pozemků č. 261/11, č. 261/19 a st. p. č. 1000 v Osadě Labe

5) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2018

6) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty

- přestavba bývalého obchodního střediska na mateřskou a základní školu

- vodovod v obci

7) Různé

- prezentace společnosti FRESTON o zařízení na termický rozklad plastů

- oslavy 790. let obce Velký Osek

8) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva

9) Závěr

Ve Velkém Oseku dne: 13. 2. 2018


Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

starosta obce Velký Osek


otisk razítka obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: ……………

Jméno a podpis: Jana Maštalířová, v. r., otisk razítka obecního úřadu ………………………


Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek: ………………

Jméno a podpis: Jana Maštalířová, v. r., otisk razítka obecního úřadu ………………………