Záměr výpůjčky parc.č. 321/5, 320, 947/3 a 271/9, vše v k.ú. Horní Bludovice

Ze samosprávy
Obec Horní Bludovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
http://www.hornibludovice.cz/userdata/articles/28/zamer-vypujcky-8-2018.pdf
Nalezeno adres
5
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Obce Hami Bludnvlce
Obecní úřad, Horní Bludovice č.p, 434

OZNÁMENÍ

v souladu s gas) adsl 7 zákonu &. 123/2000 Sb._ o obcích (obecní mmm), » platném znění
lveíejňujemc na základě usnesení Rady obce Horní Bludm/me

ZÁMĚR OBCE

vypůjčil pozemek parc.č. 321/5, 320, 947/3 a 271/9 , vše v mi. llomí Bludovice, za účelem
umístění u ul.,. inženýr, ých síti * podzemní vedení NNk vybudované pm parc.č. 271/15 , k.ú. Hornl Bludnwcc.
Timm vyvěšením „» mn... nejméně xs dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Blud/we
je výše uvedený záměr zveřejněn ve smyslu 5539 adsl. | Lákunu a 125/2000 Sb , o obcích
(obecní zřízení).

Janu Pohludkm'ú /
starou/ka %

Vyvěšeno dnc' 1102 2018
Sejmuto dne, 01.03 2018T

\ mw „qu? \J/

„M \

/\ \ \
\ \
/
/\ „„ \7Fw\
\\ / \